Akci organizovala na české straně Regionální rada odborových svazů ČMKOS (RROS) Ústeckého kraje a za německou stranu Odborový svaz služeb ver.di.

První část jednání se konala v Muzeu města Ústí nad Labem. Jednání zahájil radní města Miroslav Král vystoupením na téma Význam a úloha partnerství, místní politika a zájmy.

Následovala přednáška Blanky Mouralové, ředitelky společnosti Collegium Bohemicum  na téma Historický vývoj česko-německých vztahů. Poté si účastníci jednání prohlédli výstavu Naši Němci a v doprovodu vedoucího oddělení historie muzea Václava Houfka výstavu Po stopách Karla Maye.

V odpolední skoro čtyřhodinové části se účastníci zaměřili podle portálu Esondy.cz na stav legislativy upravující činnost radnic a magistrátů v obou zemích, na oblasti práce zaměstnanců magistrátů měst, činnost odborových organizací, výsledků kolektivního vyjednávání.

Na závěr účastníci hodnotili současné situace v obou zemích a perspektivy další spolupráce na úrovni zaměstnanců měst, odborových svazů a na regionální úrovni v Ústeckém kraji i Sasku. Akce se zúčastnilo 24 lidí kromě pozvaných hostů.

Domníváte se, že jsou podobná setkání užitečná?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.