Na společné tiskové konferenci, za účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a dalších vládních představitelů, ohlásila AMSP ČR poslední stav absolventů jednotlivých řemeslných profesí a porovnala je jak meziročně, tak v desetiletém pohledu. Z analýzy sice vyplývá, že meziroční pokles absolventů učňovských oborů za poslední rok je 5 %, nicméně řada oborů začíná ožívat. Například absolventi oborů pekařských zcela otočili a po dlouhodobém propadu vzrostl počet absolventů o 41 %. Velmi dobře si vedou i tradiční elektrikářské profese, které meziročně rostou od 5 % do 11 %. Z dlouhodobého pohledu potom vykazuje nejvyšší nárůst obor obráběčů kovů, kde jen za poslední rok vzrostl počet absolventů o 21 %. Stabilitu v posledním období vykazují i profese malířské, natěračské a dle posledních trendů i důležité nástrojářské obory. Meziročně naopak nedopadly dobře stavební obory, kde je dlouhodobý pokles zejména u zednických profesí. Zatímco ještě v roce 2005 končilo 705 vyučených zedníků, v roce 2005 to bylo 482 učňů, tak minulý rok byl pokles již na 430 absolventů. Propad se rovněž nedaří zastavit u nábytkářských profesí, meziroční pokles truhlářů je 13 %, čalouníků potom 22 %.

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček komentuje výsledky analýzy: „Situace se začíná lepšit, ale důvod k jásotu to zdaleka není. Je třeba mít stále na paměti, že před deseti lety končilo na našich učilištích téměř dvacet tisíc absolventů ročně, nyní je to již jen jedenáct tisíc. Argument demografické křivky a obecného úbytku žáků na všech školách má sice logiku, ale to spotřebitele ani podniky neuspokojí. Zatímco ekonomika roste, klíčové profese ztrácíme.“

Jedním z velkých témat Roku řemesel 2016 byla oblast profesních kvalifikací, a to jak ve smyslu vnímání zákazníků, tak v legislativním pojetí. AMSP ČR připravila s profesními spolky největší tuzemský portál kvalifikovaných řemeslníků Mistři řemesel (www.mistriremesel.cz ), který je na nekomerční bázi a kde je již 18 tisíc kvalifikovaných řemeslníků, kteří splňují ve svých oborech odborné předpoklady, a kde se zviditelňuje i jejich příslušnost k cechům. K tomu se váže i to, že po více jak padesáti letech zavádíme opět tzv. mistrovskou zkoušku, tedy nejvyšší možnou řemeslnou kvalifikaci. Ta bude možná jen tehdy, je-li řemeslník řádně vyučen, má za sebou alespoň 5 let praxe a bude platná po celé Evropě.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek uvádí: „Jsem rád, že kolegové z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připravili návrh novely zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Věřím, že mistrovská zkouška bude opět hrát takovou roli, jako tomu bylo v minulosti. Za potěšující považuji skutečnost, že počet řemeslníků u nás průběžně roste. Vloni bylo v živnostenském rejstříku evidováno na 965 tisíc oprávnění k provozování řemeslných živností. To bylo o 16 tisíc více než v roce 2015. Od roku 2008, kdy byla provedena poslední velká rekodifikace jednotlivých živností, vzrostl počet živnostenských oprávnění pro řemeslné živnosti o 168 tisíc.  Věřím, že k zájmu o řemesla přispěje i podpora a motivace ke vzdělávání v řemeslných profesích.“

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová sděluje: „Zavedení mistrovské zkoušky by mělo významnou měrou přispět ke zkvalitnění a společenské prestiži řemesel, a tím zvýšit i zájem o řemeslné obory. Na obsahu i realizaci mistrovské zkoušky se budou zásadním způsobem podílet zástupci zaměstnavatelů. Zároveň je třeba legislativně upravit spolupráci mezi zaměstnavateli a školami, která by umožnila zaměstnavatelům ve větší míře finančně podporovat učňovské nebo střední odborné školy. To po nás žádají hlavně velké společnosti. V jiných státech je už tento systém spolupráce upraven zákonem a umožňuje zaměstnavatelům vlastními finančními prostředky odborné školy podporovat.”

Dalším cílem Roku řemesel 2016 bylo připravit jízdní řád opětovného zavedení praktické výuky do základních škol. Tomu předcházela velká diskuse za účasti rodičů, žáků, učitelů i podnikatelů, ze které vyplynul jasný závěr oživit polytechnickou výuku. Ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a za velké podpory předsedy vlády a resortů průmyslu a zemědělství se nakonec podařilo najít řešení a praktická výuka, dříve tzv. dílny a pozemky, by se měla stát během tří let součástí výuky. Do té doby zajišťuje AMSP ČR s profesními sdruženími a regionálními Hospodářskými komorami tzv. řemeslné kroužky, které budou pro základní školy připravovat střední odborné školy.

Jedním z velkých neduhů tuzemského hospodářství je absence relevantních dat, což platí i v oblasti řemesel. Jedním z důležitých cílů Roku řemesel 2016 proto bylo i zmapování stavu českého řemesla, což se podařilo na několika oborových analýzách zaměřených na počty řemeslníků, stavy absolventů a trendy dle jednotlivých profesí. Vůbec poprvé se provedly analýzy a průzkumy i v oblasti potravinářských a zemědělských profesí, na jejichž základě AMSP ČR ve spolupráci a za podpory Ministerstva zemědělství spustila masivní podporu lokáních pěstitelů a regionálních řemeslných profesí, spojených s podnikáním na venkově. To vyústilo až do největší podnikatelské aktivity letoška – Roku venkova 2017.

„Rok venkova, který máme letos před sebou, má podporovat drobné podnikání v malých obcích a regionech. Malí a střední podnikatelé hrají při zaměstnávání lidí na vesnicích klíčovou roli, zajišťují základní infrastrukturu a obslužnost. Proto je chceme podporovat, aby se žilo dobře i lidem v těch nejmenších obcích,“ řekl náměstek ministra zemědělství Zdeněk Adamec.

Dalším cílem projektu Rok řemesel 2016 bylo přiblížit význam řemesla široké veřejnosti. AMSP ČR připravila více jak stovku regionálních akcí, řemeslná témata byla díky Roku řemesel 2016 takřka denně ve všech sdělovacích prostředcích a vrcholem byla společná realizace letního seriálu České televize Toulky za cechy a řemesly, který se stal jedním z nejsledovanějších pořadů minulého léta.

„Na cílené podpoře řemesel a profesních spolků spolupracujeme s AMSP ČR již několik let. Bylo tedy přirozené, že jsme se aktivně zapojili i do tak významné akce, jakou byl Rok řemesel 2016. Jsme rádi, že vedle poskytování kvalitních a dostupných finančních služeb, můžeme takto významnou a tradiční skupinu našich klientů podpořit i v oblastech, které jsou pro jejich činnost důležité. Těší nás, že jsme se mohli spolu s dalšími partnery projektu podílet na nových aktivitách v oblasti učňovského školství, mediální propagaci řemesel nebo spolupracovat na vzniku portálu Mistři řemesel,“ uvedl Martin Ehrenberger, manažer segmentového řízení pro malé podniky Komerční banky, a.s.

„Značka Citroën se velmi ráda spojila s Rokem řemesel 2016, protože naše vozy pomáhají mnohým živnostníkům a řemeslníkům v jejich denní práci a mnohdy úspěch jejich podnikání závisí právě na spolehlivosti a rychlosti dodání zboží nebo služby. V řadách našich zákazníků máme zastoupena nejrůznější řemesla a vozy z naší mimořádně široké nabídky lehkých užitkových i osobních modelů jsme schopni přizpůsobit a přestavět tak, aby každé profesi padly jako ulité. Spolupráce s AMSP ČR si velmi vážíme a jsme rádi, že můžeme díky ní podpořit drobné české podnikatele a zároveň naše zákazníky“, říká František Neuman, ředitel značky Citroën a DS v ČR.

„Portál Mistři řemesel.cz, který jsme s Rokem řemesel 2016 spustili, chceme dál rozvíjet. Již nyní Mistři řemesel umožňují řemeslníkům zdarma prezentovat na internetu daleko více, než ostatní portály. Kromě běžných údajů a kontaktů mohou jednoduše představit své služby a produkty, aktuální nabídku nebo popsat například referenční projekt nebo výhody právě jimi používaného postupu či materiálů,“ uvedl Petr Voplakal, ředitel pro provoz a vývoj společnosti Mediatel, a dodal, „naším posláním je pomáhat řemeslníkům, malým a středním firmám s jejich prezentací na internetu, ať už je jejich zákazníci hledají na Googlu, Facebooku nebo jinde. Když vám váš známý doporučí řemeslníka například e-mailem, doporučení zafunguje daleko lépe, když bude obsahovat odkaz na internetovou prezentaci daného řemeslníka, kde si rovnou z mobilu prohlédnete například fotky jeho práce. Prezentace na internetu je pro úspěch řemeslníka stejně nezbytná, jako se stal internet nedílnou součástí života jeho zákazníků.“

„Jsem rád, že se mediální skupina MAFRA partnersky zapojila do smysluplného projektu AMSP ČR Rok řemesel 2016, protože právě podpora ze strany médií je u podobných projektů naprosto nezbytná a samozřejmá.  V rámci mediálního partnerství jsme tento projekt podpořili napříč celým portfoliem, především pak v největším zpravodajském deníku – MF DNES, magazínu Doma DNES a zpravodajském portálu iDNES.cz. Partnerství s AMSP ČR pro nás bylo přínosem a věřím, že se nám podaří navázat na úspěchy loňského roku i letos,“ říká Štěpán Košík, předseda představenstva mediální skupiny MAFRA.

Rok řemesel 2016 sice končí, ale AMSP ČR na něj navazuje aktivitou Fandíme řemeslu a s téměř třicítkou profesních spolků pokračuje nejen v hájení zájmů českého řemesla, ale dohlédne i na naplnění všech slibů a chystá se na dlouhou cestu přibližování tradičních profesí s novými technologiemi a postupy.

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček shrnuje Rok řemesel 2016: „Podařilo se nám zmobilizovat stát, veřejnost, profesní spolky i samotné řemeslníky. Nebáli jsme se vytáhnout kontroverzní témata, vytáhnout řemeslné kostlivce a říznout do zažitých předsudků, jak uchopit podporu řemesel. Rok řemesel 2016 neměl ambice vše vyřešit, ale stát se hlavním impulsem pro změnu v tuzemských profesích. A ty se nepodaří udělat, pokud nebudou profesní spolky postupovat společně. Po mnoha letech můžeme prohlásit, že tuzemští řemeslníci táhnou za jeden provaz a že se cechy dokázaly shodnout na prioritách a sjednotit na společném postupu.“

Záštitu nad Rokem řemesel 2016 poskytli prezident republiky Miloš Zeman, předseda vlády Bohuslav Sobotka, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministr zemědělství Marian Jurečka a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Hlavními partnery Roku řemesel 2016 byli Komerční banka, společnosti Mediatel a Citroën a mediálním partnerem byla mediální skupina Mafra, dále rádio Impuls a magazín AMSP ČR TRADE NEWS. Projekt podpořila řada dalších odborných partnerů vč. škol – viz www.rokremesel.cz.

Tisková zpráva ke stažení zde:

TZ_2017_02_09_vyhodnoceni_Roku_remesel_2016 TZ_2017_02_09_vyhodnoceni_Roku_remesel_2016 (122,22 KB)

Analýza řemesel – leden 2017 ke stažení zde:

Analyza_remesla_1_2017_m.pdf Analyza_remesla_1_2017_m.pdf (566,32 KB)

Zdroj: převzato z www.amsp.cz 

Sdělte nám svůj názor pod tímto článekm nebo na Facebooku. 

-lhe-