Převážně se jedná o expanze u nás již zavedených firem. V souvislosti se změnou metodiky statistik investic nejsou do těchto údajů nově započítány projekty podpořené ze Strukturálních fondů EU, na kterých se CzechInvest dále nijak nepodílel.

Pro Českou republiku je nesmírně přínosné, že jí zahraniční firmy, které sem přišly v minulých letech, důvěřují a rozšiřují zde své projekty. Ve srovnání se západními sousedy je u nás mimo jiné drží kvalifikovaná pracovní síla v kombinaci s nižšími náklady,“ říká ministr průmyslu a obchodu v demisi Jiří Cienciala.

Je to zároveň dobrý signál pro zahraniční investory s projekty s vyšší přidanou hodnotou, kteří teprve zvažují, kam svůj projekt umístí,“ doplňuje.

Z 44 přímých investic zprostředkovaných agenturou během letošního prvního pololetí se v 36 případech jedná právě o expanze. ČR si jako novou destinaci pro své investice vybralo 8 firem. Nejvíce projektů pochází od německých, významná část také od českých, švýcarských a japonských firem. Mezi sektory dominuje výroba dopravních prostředků, gumárenský a plastikářský průmysl.

Nejčastěji investice směřovaly do Jihomoravského, Středočeského a Ústeckého kraje.

V Ústeckém kraji, který trápí vysoká nezaměstnanost, vznikne více než 700 nových pracovních míst,“ upozorňuje generální ředitel agentury CzechInvest Marian Piecha.

Nemůžeme investorům diktovat, kde přesně v České republice mají realizovat své investice, do budoucna se ale při lákání investic chceme ještě více zaměřit právě na kraje s vysokou nezaměstnaností,“ dodává.

Nejvyšší částku, bezmála 2,5 miliardy korun, chce investovat společnost Continental Barum s.r.o. V Otrokovicích na Zlínsku vytvoří kvůli rozšíření výroby nákladních pneumatik přes 290 nových pracovních míst.

S investicí za 1,2 miliardy korun ji následuje firma KAMAX s.r.o., která v Turnově a Daliměřicích na Semilsku rovněž rozšiřuje výrobu. Zaměstnat zde plánuje dalších 120 lidí. A i třetí nejvýznamnější investice je expanzí. Firma CPI Moravia Books s.r.o. investuje do rozšíření výroby knih a dalších tiskovin v Pohořelicích v okrese Brno-venkov skoro 830 milionů korun a přijme až 74 nových pracovníků.

Do statistik výrazně promluvila loňská novelizace zákona o investičních pobídkách, na kterou čekala řada projektů. Investor z oblasti zpracovatelského průmyslu, strategických služeb a technologických center, nově příchozí i stávající, nyní může získat slevu na dani z příjmů oproti dřívějším pěti na dobu 10 let.

Během prvního pololetí 2013 této možnosti využilo 36 projektů za více než 18 miliard korun, díky kterým vznikne až 4371 nových pracovních míst,“ říká Marian Piecha s tím, že CzechInvest očekává stejný vývoj i v druhém pololetí.

Navíc se chystají změny v systému investičních pobídek v souvislosti s nařízením Evropské komise, takže se řada firem snaží získat pobídky ještě podle stávajících pravidel,“ vysvětluje Piecha.

Novela rovněž zavedla tzv. strategickou investiční akci, tedy takovou investici, jejíž hodnota dosáhne minimálně 500 milionů korun a která zároveň vytvoří alespoň 500 nových pracovních míst. První půlrok přinesl hned dvě investice tohoto typu.

Myslíte si, že nová pracovní místa pomohou snížit nezaměstnanost v ČR?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.