Ke konci června 2011 vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení 2 280 450 starobních důchodů. Přitom penzistů starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní evidovala ČSSZ celkem 2 832 699. Těm ČSSZ k 30. 6. 2011 vyplácela 3 460 194 důchodů. Kromě toho zasílala ČSSZ celkem 65 575 důchodů do zahraničí.

Invalidních důchodů (jedná se o invalidní důchody prvního, druhého nebo třetího stupně) vyplatila ČSSZ klientům ke konci června celkem 458 844 a pozůstalostních důchodů (vdovských, vdoveckých a sirotčích) 720 900.

Z dat ČSSZ vyplývá, že průměrná výše jednoho starobního důchodu činila k 30. červnu 2011 10 527 korun, z toho u mužů 11 685 korun a u žen 9 558 korun (jedná se vyplácené starobní důchody vč. předčasných). Průměrný věk penzistů pobírajících sólo starobní důchod ke konci června 2011 byl 68 let (muži 70 a ženy 67 let).

Aktuální statistiky dále uvádějí, že nově přiznaných důchodů, jejichž trvalá výplata byla zahájena v 2. čtvrtletí 2011, bylo celkem 58 698, z toho bylo 36 266 starobních důchodů a 8 926 invalidních důchodů. ČSSZ evidovala ke konci letošního června 2 280 450 starobních důchodců a 5 023 970 poplatníků pojistného na důchodové pojištění. Na jednoho starobního důchodce tak přispívalo 2,2 poplatníka. Při počtu 2 832 699 všech důchodců tak na jednoho důchodce přispívalo 1,77 poplatníků pojistného.

Na druhou stravu si však domácí média všímají toho, že stát začal v tichosti šetřit i na invalidech. Podle serveru Novinky.cz totiž tisícům z nich nemilosrdně odebírá jejich důchody s tím, že už jsou vlastně zdraví a mohou jít pracovat, nebo tyto lidi přeřazuje do méně závažného stupně postižení, aby jim musel platit méně.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) ve svém značně obsáhlém, písemném stanovisku pro deník Právo, které Novinky.cz citují, však oponuje, že jde pouze o přesuny v kolonkách a celkový balík peněz na invalidy zůstává stejný. Zkrátka se dušuje, že invalidům důchody nebere. Poukazuje přitom na statistiky z minulého a předminulého roku.

Deník doslova uvádí, že stát začal invalidy házet přes palubu především tento rok, což ještě oficiální ministerská statistika, která sleduje jen řeč čísel, nezachytila. A nejspíš ani nezachytí, protože úřady lavírují s termíny. Podle nich dostane invalidní důchod samozřejmě vždy ten, kdo na něj má nárok, jenže podmínky právě pro onen nárok výrazně a nekompromisně přitvrdily. Ve výkazech tak vše vypadá v normě, realita je ovšem jiná.

Pomyslným obojkem k zadušení, který si finančně chřadnoucí stát na invalidy nachystal, je vyhláška číslo 359 z roku 2009. A naplno ji začal aplikovat na postižené lidi právě letos. Podle předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) Václava Krásy, kterého citují Novinky.cz současná posudková služba jde často i nad rámec zmíněné vyhlášky a nezohledňuje situaci člověka. Podle Krásy je hlavní motivací systému snaha redukovat počet příjemců invalidních důchodů. Invalidům tak nezbývá nic jiného než proti takovým krokům podávat námitky, případně správní žaloby.

-pda-