Lidí se starobní penzí mezi pracujícími důchodci bylo 156 800, dalších 84 500 jich pobíralo invalidní důchod. Zbytek měl pouze pozůstalostní penzi. Nadpoloviční většinu zaměstnaných penzistů tvoří ženy. Statistiky tak ukazují, že každý druhý starobní důchodce pracuje na částečný úvazek. To je více než podíl částečných úvazků ve skupině všech zaměstnaných osob. Ten dosahuje šesti procent. V ČR, která se vyznačuje jedním z nejnižších podílů částečných úvazků v rámci celé Evropské unie, je tak téměř polovina z nich obsazena důchodci.

Sami důchodci by však zřejmě daleko radši pracovali více. Personalisté uvádějí, že senioři by nejraději brali práci na plný úvazek. U těchto typu zaměstnání totiž reagují penzisté oproti průměru až o polovinu častěji, zatímco u pozic na zkrácený úvazek je počet jejich reakcí naopak lehce pod průměrem. Nejvíce pracujících seniorů se přitom nacházelo v nejlidnatějších regionech ČR, tedy v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Z toho například v hlavním městě jich bylo 29 000. V Praze tak pracoval skoro každý desátý starobní penzista. Vysoký podíl pracujících starobních důchodců na celkový počet byl i v Karlovarském, Libereckém, Plzeňském a Jihomoravském kraji, a to mezi sedmi až osmi procenty. Nejnižší intenzita pracovního zapojení důchodců byla v Ústeckém kraji, 4,3 procenta.

Z hlediska vzdělání je nejvyšší podíl pracujících seniorů mezi vysokoškoláky. V této skupině pracoval loni dokonce každý pátý starobní důchodce. Naopak mezi penzisty se základním vzděláním to byl pouze každý sedmdesátý. Ve skupině vyučených dosahoval podíl pracujících pět procent a ve skupině osob se středním vzděláním s maturitou pyl vyšší než devět procent.

Dominantním sektorem pro pracovní uplatnění starobních důchodců jsou služby, ve kterých pracují tři čtvrtiny z nich. Tento podíl je podstatně vyšší než podíl zaměstnanosti v tomto sektoru ve skupině osob v produktivním věku. Téměř dvě třetiny pracujících seniorů je přitom zaměstnáno ve vysoce kvalifikovaných profesích, zařazených do hlavní třídy specialisté nebo do široké skupiny technických, zdravotnických a pedagogických pracovníků. Relativně často senioři pracují i jako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.

-pda-