„Za důvody vysokého počtu krachů v dopravě, stavebnictví a zpracovatelském průmyslu lze považovat vysokou náročnost na zdroje financování, které plynou z potřeby disponovat dlouhodobým majetkem, jenž je nezbytný k provozním aktivitám podniků v těchto oblastech podnikání,” citoval server Finanční noviny ředitelku D&B Alenu Seoudovou.

Dalším významným zdrojem nadprůměrného počtu insolvencí je podle ní velmi konkurenční prostředí a značná nejistota ohledně budoucího ekonomického vývoje. Navíc důsledky ekonomické krize jsou v těchto oborech stále patrné zejména v objemu zakázek, ale i době splatnosti pohledávek, čímž je silně ovlivněn tok hotovosti, a tedy schopnost vhodně zajišťovat chod firmy.

Administrativa se z dlouhodobého hlediska jeví jako neperspektivní oblast podnikání, které vzhledem výrazné rizikovosti nenabízí relevantní zisk. Z analýzy vyplývá, že při porovnání počtu nově vzniklých a zaniklých firem je poměr nejméně příznivý ze všech sledovaných oborů. Analýza také říká, že firmy z administrativy přecházejí do jiných, více perspektivních oblastí podnikání. Dalším oborem, který zatím nenabízí slibnější ekonomické perspektivy je obor ubytování, který je silně spjat s cestovním ruchem. Ten ale v posledních letech vykazuje značný pokles, což je důsledkem ekonomické krize.

-pda-