Podle serveru Idnes.cz analytici nárůst nezaměstnaných čekali. Leden totiž patří k měsícům s tradičně nejvyšším nárůstem nezaměstnanosti, který vzniká kvůli úbytku sezónních prací, například ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví či v povrchových lomech. Lidem navíc končí termínované pracovní smlouvy a dohody.

Počet uchazečů o zaměstnání překročil poprvé v historii existence samostatné České republiky hranici 600 tisíc a dosáhl tak dalšího smutného rekordu,“ uvedl pro Finančnínoviny.cz analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Mírný pokles nezaměstnanosti podle něj lze očekávat až ve druhé polovině letošního roku, kdy by se oživení ekonomiky mělo odrazit i na pracovním trhu. „Celkově však bude o práci nouze, čemuž bude odpovídat i pokračující nízký růst mezd,“ dodal.

Do evidence úřadů přicházely ve větším počtu i OSVČ, které ukončily podnikání. U těch ale existuje velká pravděpodobnost, že na jaře svou činnost obnoví,“ uvedla mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková pro Idnes.cz.

Jak dále vyplývá z informací portálu Finančnínoviny.cz, z celkového počtu nezaměstnaných bylo 614 870 lidí schopno okamžitě nastoupit do zaměstnání, přičemž 614 223 lidí bylo ve věku 15 až 64 let.

Počet volných pracovních míst se proti prosinci zvýšil o 1216 na 36394 míst. Na jedno volné místo tak připadá 17,3 uchazeče, uvedl pracovní úřad. Podle něj se nejvíce lidí uchází o jedno místo na Jesenicku, a to 85,5. Více než 50 lidí připadá na místo i v okresech Bruntál, Karviná a Přerov.

Do evidence úřadu se nově nahlásilo 81 441 lidí bez práce, v porovnání s prosincem jich bylo o 21 701 více. Novou práci získalo 29 573 uchazečů, 2050 z nich ji našlo prostřednictvím pracovních úřadů.

Z hlediska okresů byla v lednu nejnižší nezaměstnanost v Praze-východ (3,6 procenta), Praze-západ (4,4 procenta), Mladé Boleslavi (4,9 procenta) a v Praze (5,4 procenta). Nejvyšší byla v okresech Bruntál (15,2 procenta), Jeseník (14,6 procenta), Most (14 procenta), Ústí nad Labem (13 procenta) a Karviná a Znojmo (shodně 12,8 procenta).

V evidenci úřadů bylo ke konci ledna 297 235 žen, což je 47,2 procenta z celkového počtu nezaměstnaných. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 150 528 uchazečů o zaměstnání, tedy 23,9 procenta všech klientů vedených v evidenci úřadů.

Míra nezaměstnanosti podle Eurostatu, což je údaj používaný pro mezinárodní srovnání, řadí ČR nadále pod evropský průměr. S mírou 6,87 procenta je země o 3,9 procentního bodu pod průměrem EU.

Podrobnosti najdete na stránkách MPSV

Kdy podle vás klesne nezaměstnanost v České republice?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.