Zjistil to časopis Týden z analýzy odborníků Masarykovy univerzity v Brně, kteří srovnávali situaci v ČR a Finsku.

Faktem podle Týdne.cz je, že zaměstnávání lidí nad 50 let není dnes v Česku pro firmy příliš atraktivní. Stát by se měl proto více snažit tuto situaci změnit. Experti na personalistiku upozornili na některé výhody, které zaměstnávání starších lidí má. „Při používání praktických zkušeností mohou například využívat zkušenosti, které mladí nemají,” citoval Týdne.cz vedoucí expertního týmu Miladu Rabušicovou. Na začátku loňského roku bylo podle zjištění Týdne.cz v Česku zhruba 383 tisíc nezaměstnaných, z toho 90 tisíc lidí bylo starších 50 let. Dlouholeté výzkumy navíc vyvracejí, že starší lidé nemají dostatečný potenciál pro učení. Mezi zaměstnavateli podle odborníků funguje řada stereotypů. Situace na trhu práce se však mění.

Odborníci na personalistiku proto navrhli, aby firmy začaly v Česku prosazovat systém řízení zohledňující věk zaměstnanců, kterému říkají age management. Zahrnuje doporučení v oblastech, jako jsou péče o zdraví, restrukturalizace pracovních míst, přizpůsobení organizace práce, řízení směn podle podnětů zaměstnanců a další.

Podle vedoucí projektu Ilony Štorové může být pro Česko vzorem například Finsko, které situaci začalo řešit už před dvaceti lety. Severský stát v dlouhodobé studii řešil otázku, jak dlouho lidé mohou pracovat a jaký je správný věk odchodu do důchodu. Výsledkem byla flexibilní hranice odchodu do důchodu, která je ve Finsku u každého zaměstnance individuální.

-pda-