Dne 10. 7. 2017 vláda České republiky schválila Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace znevýhodněných regionů, který připravil Úřad zmocněnce vlády spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Schváleno bylo všech 65 konkrétních opatření, která se týkají podnikání a investic, vylepšení infrastruktury či sociální stabilizace v jednotlivých regionech.

Za prvních pět měsíců realizace se již podařilo rozběhnout několik programů. Města a obce se budou moci ucházet o dotace na likvidaci starých areálů, vysoké školy o investice na modernizaci a rozšíření kapacit, „Jsem nesmírně rád, že RE:START běží podle plánu. Byly vyhlášeny první výzvy, do kterých se zapojují města a obce, další výzvy jsou před vyhlášením. Vedle naplňování prvního akčního plánu se soustředíme na jeho aktualizaci. Těší mne, že s řadou zajímavých podnětů do něj přispěla i veřejnost. Věřím, že nová vláda projekt podpoří,“ uvedl vládní zmocněnec Jiří Cienciala.

V současnosti můžou města a obce podat žádost o dotaci na likvidaci zchátralých vybydlených domů a snížit tak negativní dopady sociálně vyloučených lokalit. Pro tyto žadatele je nyní otevřena výzva na 100 milionů korun na Ministerstvu pro místní rozvoj. Ministerstvo aktuálně pracuje i na dalších programech.

Staré areály, které je možné využít pro rozvoj průmyslu a podnikání řeší RE:START skrze dotační program Regenerace a podpora podnikatelského využití brownfieldů v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Koncem října byla uzavřena 1. výzva za 100 milionů korun. Celková alokace programu je 2 miliardy korun.

Na přelom února a března je připravována specifická výzva v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu vysokých škol, které působí na území strukturálně postižených krajů. Předpokládaná výše prostředků vyčleněná na tuto výzvu činí 2,2 miliardy korun. Vzniká tak reálná možnost investovat do modernizace zařízení a rozšířit kapacity.

Aktuality z programu Restart, který pomáhá strukturálně postiženým regionům, sledujte zde: https://restartregionu.cz/ .

-pho-