Průmysl je považován za jeden z hlavních motorů ekonomického růstu a zaměstnanosti v Evropě a mezi nejprůmyslovější země evropské osmadvacítky patří právě Česká republika. Právě průmysl a obchod jsou odbornou veřejností považovány za hlavní zdroj, který táhne českou ekonomiku i v době krize. Stále častěji se však ozývá kritika, že český průmysl ztrácí svojí konkurenceschopnost.

Vůči vybraným zemím východní Evropy, například Rumunsku či Litvě, ztrácí Česká republika postupně svoji konkurenční výhodu země s nízkými náklady a zároveň stále zaostává v inovacích za zeměmi západní Evropy,“ uvádí nedávná studie Roland Berger.

Produktivita práce se podle ní v České republice během posledních pěti let výrazně nezvýšila a je stále hluboko pod průměrem Evropské unie. Struktura zaměstnanců ve výrobě z hlediska kvalifikace indikuje, že se český průmysl stále zaměřuje především na produkci s nízkou přidanou hodnotou.

Čeští manažeři by proto měli využívat konkurenčních výhod domácího průmyslu, aby přilákali investory a zvýšili výrobu. Mezi ty podle autorů patří blízkost výroby k západoevropským zákazníkům, kvalita a schopnost produkce takzvaně „na míru“, uspokojivá dostupnost kvalifikovaných pracovních sil a stále ještě relativně konkurenceschopné náklady na pracovní sílu oproti západoevropským zemím.

Na průmysl jako na prostředek, který by mohl zvýšit odolnost evropské ekonomiky a zajistit přiměřenou úroveň nezaměstnanosti, spoléhá i Unie jako celek. Jedním z jejích proklamovaných cílů, kterého chce dosáhnout do roku 2020, je proto dosažení 20% podílu průmyslu na HDP.

Jak to chce provést? Evropská Agenda 2020 definuje čtyři pilíře industriální politiky: investice do inovací například v oblasti elektromobility a chytrých sítí, zlepšení tržních podmínek, dostupnost kapitálu a rozvoj lidského kapitálu. V souboji o pozici lídra ve vyspělých průmyslových oborech však EU konkurují především Spojené státy.

Na základě výsledků Global Competitiveness Report zaostává Evropská unie za USA téměř ve všech hlavních kritériích. Tři klíčové oblasti, ve kterých je mezera vůči USA obzvlášť veliká a Evropa musí přidat, jsou inovace, vyšší vzdělání a efektivita trhu práce. Průměrná úroveň inovací v Unii zaostává za USA i Japonskem. Světovým lídrem v inovacích je Jižní Korea s 3,7% podílem investic do výzkumu a vývoje na HDP.

„Oživení evropského průmyslu se však zatím odkládá. Na rozdíl od USA se v EU podíl průmyslu na ekonomickém výkonu v roce 2012 snížil, a vytvořil tak druhý propad od roku 2009,“ uvádí zmíněná studie.

Máte nějaký nápad, jak zvýšit produktivitu práce v České republice?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.