Jednací stoly budou rozděleny podle jednotlivých zemí a jsou společné pro ekonomické diplomaty i ředitele zahraničního zastoupení MPO. Není tedy možné v časovém harmonogramu rozlišit, se kterými ze zástupců by účastníci mohli jednat. Stoly budou označeny jménem země. Maximální počet států, u kterých lze sjednat schůzky, je 10.

V rámci setkání je možné využít také konzultace se zástupci České podnikatelské reprezentace při Evropské unii – CEBRE, která působí jako společný projekt českých podnikatelů v Bruselu a poskytuje služby a informace v oblasti evropské legislativy, fondů a programů EU, veřejných zakázek atd. CEBRE je uvedeno v seznamu zemí pro jednání.

Konzultace se konají v Designhotelu ELEPHANT, adresa: Na Florenci 29, Praha 1.

Informace k registraci:

S ohledem na předem sestavený časový harmonogram jednotlivých jednání bude přístup umožněný pouze registrovaným firmám. Doporučujeme zaslat registraci co nejdříve, při zpracování časového harmonogramu bude brán zřetel na časovou posloupnost došlých přihlášek. Uzávěrka přihlášek je v pátek 17. června 2015. Časový harmonogram schůzek bude zaslán nejpozději 22. června 2015.

Registrace je možná vyplněním elektronického formuláře. Úspěšná registrace Vám bude potvrzena automatickým e-mailem.

V případě dotazů se můžete obrátit na tyto kontaktní osoby:

 

Pozvánku na konzultaci si můžete stáhnout zde.