Vyšší podíl zaměstnanců pracujících ve směnném provozu má už jen Chorvatsko (38 %), Slovinsko, Polsko a Slovensko. Nejnižší podíl má Francie s 6,8 procenta. Vyplývá to z dat, která uveřejnil Český statistický úřad ve své analýze.

Co obnáší práce na směny

Z pohledu zaměstnance je práce na směny spojená s možností příplatku a více volných dní v rámci týdne. Na druhou stranu může vícesměnný provoz znamenat ohrožení zdraví a soukromého života. Práce na směny s sebou nese ze sociologického hlediska velké nároky na sladění pracovního života s tím osobním. Náročná je zejména pro ženy, které se musí starat o děti a domácnost.

Výhody práce na směny:

  • vyšší finanční ohodnocení;
  • kratší týdenní pracovní doba;
  • volné dny pro vyřizování osobních záležitostí.

Nevýhody práce na směny:

  • narušení biologického rytmu člověka;
  • riziko psychosomatického onemocnění;
  • ovlivnění osobního a rodinného života.

Směnný provoz převládá ve zpracovatelském průmyslu

Rozsah práce na směny je v prvé řadě určen charakterem zaměstnání. Často jde o zaměstnance ve službách a prodeji, kde pracuje na směny každý druhý. Podobné je to i u obsluhy strojů. Mezi řemeslníky a opraváři funguje ve směnném provozu každý třetí zaměstnanec. Například řídící pracovníci fungují ve směnném režimu jen zřídka.

Roli hraje také to, v jakém odvětví zaměstnanci pracují. Nejvíce, a to přes půl milionu, jich loni pracovalo na směny ve zpracovatelském průmyslu. V odvětví, které zaměstnává nejvíce lidí v Česku, jde o podíl 40 procent. Nejvyšší podíl drží s téměř 50 procenty těžaři. Každý druhý pracuje na směny také ve stravování, ubytování a pohostinství.

Co se týče věku, nejvyšší podíl drží nejmladší zaměstnanci do 25 let. Mezi nimi je ve směnném provozu 41 procent zaměstnaných. Naopak mezi pracujícími lidmi nad 60 let jde o pětinu. Nejpočetnější skupinou jsou ale zaměstnanci mezi 40 až 44 roky, jež pracuje na směny téměř 200 tis.

Nejvyšší směnnost vykazuje dlouhodobě Ústecký kraj, ve kterém je téměř dvojnásobně vyšší než v Praze. Zatímco Pražanů pracuje na směny pětina, v Ústeckém kraji jde o dvě pětiny zaměstnanců. Rozdíly souvisí s odvětvovou a profesní strukturou v daných krajích.

Z průzkumu mezi odvětvími vyplynulo, že mladí lidé nemají o práci na směny příliš velký zájem, preferují spíše volné víkendy a obecně volný čas. Práci na směny zatraktivňují směnové příplatky, které v některých odvětvích dosahují až několika tisíc korun. Zaměstnanci volí raději 12ti hodinové směny před osmihodinovými, neboť mají více volného času a šetří čas i náklady na cestu do a ze zaměstnání. Vysoká směnnost není vždy rovnoměrně rozložena v průběhu roku, v některých odvětvích (sklářský, textilní, oděvní průmysl, skladování, doprava) souvisí se sezonností a nerovnoměrným pokrytím zakázek.

Praxe v automobilovém průmyslu

Automobilový průmysl je odvětvím, kde je práce ve třísměnném nebo nepřetržitém provozu aplikována ve většině firem. U zaměstnanců pracujících ve směnném provozu samozřejmě dochází ke střídání směn. Postoje zaměstnanců ke směnnosti jsou vstřícné i odmítavé. Zaměstnanci, kterým směnnost vyhovuje, obvykle zmiňují, že zejména při odpoledních směnách v zimních měsících mají volno dopoledne, kdy si mohou zařídit osobní záležitosti, jako jsou úřady a lékař. Z praktického hlediska hraje roli u zaměstnanců, kteří si směnnost chválí, i to, že práce na směny bývá v automobilovém průmyslu často lépe finančně ohodnocena, a to i nad rámec daný zákoníkem práce. Pokud jde o noční směny, ne každý tento přechod zvládá dobře a motivací jsou zejména příplatky. 

Se zhoršením situace na trhu práce souvisí i snížená ochota zaměstnanců přijmout páci ve směnném provozu. Rozhodujícím kritériem pro přijetí, nebo nepřijetí pracovní nabídky zůstává ale mzdové ohodnocení.

Možnosti firem, jak omezit vliv směnnosti na organismus zaměstnanců, jsou omezené. Přesto lze uvést možnosti, které se některé firmy snaží dle zdravotních doporučení aplikovat např. systém směn, které se střídají ve dvoudenních intervalech. Tedy dvě noční, dvě odpolední, dvě ranní v pořadí ranní – odpolední – noční. Nutno uvést, že aplikace tohoto systému se často nesetkává s pochopením u zaměstnanců. Další věcí je „přívětivé“ pracovní prostředí a kvalitní jídlo a pití i nabídka benefitů v podobě poukazů na regeneraci, rekreační pobyty, vitamíny a potravinové doplňky apod.

-lhe-