Cílem diskusního fóra bylo seznámit účastníky s problematikou nakládání s odpady ve firmách, prodiskutování Zákona o odpadech, a to zejména upozornění na pasáže, které dělají podnikatelům problémy, případně jsou nejvíce postihovány. Vysvětleny byly nejasné pojmy a jaký je na ně náhled ze strany České inspekce životního prostředí. Došlo také k seznámení s problematikou zákona 477/2001 Sb., o obalech – s hlavními povinnostmi, které se týkají všech, kdo vyrábí a balí, případně ke své činnosti používá balené zboží původem ze zahraničí. Dále seznámení se s povinnostmi vycházejících ze zákona 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, který Česká inspekce životního prostředí též kontroluje. V průběhu celého diskusního fóra se průběžně diskutovalo nad konkrétními dotazy ze strany účastníků. Diskutující se podělili o zkušenosti ze svých pozic. Diskuse byla velmi plodná a všem přinesla mnoho poznatků a nových nápadů.

-red-