Akce slouží k představování nedostatkových profesí prostřednictvím kontaktu dětí s profesionály, které tyto profese vykonávají. Strojní, elektro, IT a chemické obory představily společnosti jako např. ArcelorMittal Ostrava, Tieto nebo BorsodChem. Kromě toho se mohli žáci základních škol seznámit s prací vojáků, hasičů, ochutnat výrobky cukrářů a řezníků ze střední školy ve Valašském Meziříčí nebo se nechat upravit kadeřnicemi ze Střední školy služeb a podnikání z Ostravy Poruby. Moderátory celého dne byli studenti z Wichterlova gymnázia v Ostravě, se kterým Svaz rovněž pojí dlouholetá úspěšná spolupráce.

-pho-