Během jednání se probrala témata jako jsou problémy s registrací expoziční doby, možnost neochoty pracovníků spolupracovat na inovačních řešeních pro zlepšení pracovního prostředí(to bych tam asi nedával J), firmy vyjádřily také obavy z nárůstu pracovně-právních sporů.

Během debaty zazněl názor, že je lepší systém založený na podnikových kolektivních smlouvách a tedy individuálních podmínkách při ztrátě zdravotní způsobilosti, který se uplatňuje vždy bez ohledu na kategorii rizika.

Podniky totiž upozorňují také na skutečnost, že vlivem investic jak do ekologie, tak do výrobních technologií, se tak zlepšily pracovní podmínky, že řada provozů, jejíž zaměstnanci byli historicky v kategorii 4, jsou dnes v kategorii 3.  I na tomto tématu lze dokladovat změny, který český průmysl ve své tradičnější podobě prošel.