Dne 20. srpna 2020 takové setkání proběhlo v prostorách Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj v Ostravě. Za Státní úřad inspekce práce se jej zúčastnili generální inspektor Rudolf Hahn, vedoucí inspektor OIP Libor Černý a vedoucí oddělení PVP Martin Melecký, kteří předali ocenění zástupcům těchto společností: Erich Jaeger, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici; Siemens, s.r.o.; o. z. Elektromotory Mohelnice; Koyo Bearings Česká republika s.r.o., se sídlem v Bystrovanech.

Všichni zúčastnění ocenili přínos programu Bezpečný podnik pro bezpečnost zaměstnanců a vyjádřili přání, aby další slavnostní předávání ocenění proběhlo už za normálních podmínek.

Zdroj: www.bozpinfo.cz