Září a říjen patřil také tradičně osvětovým Burzám práce v Olomouckém kraji, které se konali postupně v Přerově, Prostějově, Šumperku, Jeseníku a Olomouci. Účelem těchto akcí byla opět osvěta v oblasti trhu práce zaměřená na veřejnost, především pak žáků, studentů, rodičů, výchovných poradců, lidí evidovaných na úřadech práce a lidi uvažující o rekvalifikaci či změně zaměstnání.

Hlavní princip burz je založen na možnosti osobního a bezprostředního setkání se zástupci regionálních zaměstnavatelů a středních škol. Smyslem setkání je získání informací, které napomohou s volbou školy, povolání či rekvalifikací. Každá Burza pro návštěvníky navíc připravila zajímavý doprovodný program v podobě exponátů, praktických ukázek, vystoupení, soutěží o hodnotné ceny nebo zážitků.

Letos se pořadatelům podařilo veřejnosti představit celkem 165 firem a 73 škol, přičemž samotných návštěvníků bylo 5 784, z toho 3 194 žáků a studentů. Letošní ročník navíc potvrdil růst počtu vystavovatelů i návštěvníků. SPČR je spoluorganizátorem burz již od prvního ročníku v roce 2014.

Z uspořádaných akcí v rámci NORD rozvíjejících sociální dialog zmiňme například povedené sdílení dobré praxe v oblasti spolupráce zaměstnavatelů a škol, které proběhlo v listopadu v Uherském Hradišti. Východiskem pro diskusi byly dvě prezentace. Jedna představila aktivity SŠ průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště na poli podpory polytechnické výchovy, druhá představila spolupráci SOU Uherský Brod se zaměstnavateli v oblasti vzdělávání studentů v oborech stavebnictví, automechanik (autoobory obecně) a opravárenství zemědělských strojů, a to za účasti spolupracujících zaměstnavatelů. Diskuse přinesla zajímavé podněty a inspiraci pro rozvoj stávající spolupráce a poukázala na šíři aktivit, jež je možné realizovat jak ve prospěch odborného vzdělávání, tak ve prospěch polytechnické výchovy. Úspěch setkání dokazoval i zájem uspořádat obdobné setkání i příští rok.

Na podobné bázi sdílení dobré praxe v oblasti spolupráce škol a firem se uskutečnil také zářijový kulatý stůl v Olomouci a říjnový kulatý stůl i v Šumperku.
Inspirativní a podnětný byl také kulatý stůl věnovaný přímo rozvoji kariérového poradenství za aktivní účasti zaměstnavatelů, který proběhnul na začátku prosince v Chrudimi za účasti především zástupců základních škol, výchovných poradců, zaměstnavatelů a zástupců města Chrudimi. V rámci otevřené a podnětné diskuse zazněly mnohé zkušenosti s vykonáváním kariérového poradenství, včetně námětů, které se aktéři budou snažit rozvíjet dále. Pozitivní byla shoda přítomných na tom, že žákům základních škol je třeba poskytovat příležitosti pro názorné, praktické a interaktivní poznávaní světa práce a vzdělávání.

Přehled uspořádaných akcí v období září – prosinec:
• 24. září proběhl v Olomouci kulatý stůl na téma spolupráce zaměstnavatelů a středních škol v oblasti vzdělávání
• 6.listopadu proběhl v Pardubicích kulatý stůl na téma další vzdělávání z pohledu potřeb trhu práce
• 7. listopadu v Pardubicích proběhlo diskusní fórum setká na téma pracovně právní legislativy
• 12. listopadu se ve Zlíně uskutečnil kulatý stůl na téma rozvoje podnikatelského prostředí jakožto předpokladu pro udržitelný rozvoj regionu
• 14. listopadu se v Uherském Hradišti uskutečnil kulatý stůl na téma sdílení dobré praxe v oblasti spolupráce zaměstnavatelů a škol
• 15. listopadu se v Olomouci uskutečnil kulatý stůl na téma Burz práce a vzdělání v Olomouckém kraji (jakožto nástroji kariérového poradenství)
• 30. listopadu se ve Zlíně uskutečnil kulatý stůl, který byl zaměřen na sdílení dobré praxe při pořádání osvětových a poradenských akcí zaměřených na kariérové poradenství
• 4. prosince proběhlo v Hlinsku diskusní fórum na téma srážek ze mzdy, exekucí a osobního bankrotu
• 6. prosince se v Chrudimi uskutečnil kulatý stůl na téma rozvoje kariérového poradenství na základních školách
• 7. prosince se v Pardubicích uskutečnil kulatý stůl na téma dalšího vzdělávání zaměstnanců
• 10. prosince se ve Zlíně uskutečnil kulatý stůl na téma dalšího vzdělávání z pohledu potřeb trhu práce
• 12. 12. se v Pardubicích uskutečnilo diskusní fórum s inspektory Oblastního inspektorátu práce pro Pardubický kraj na téma BOZP a pracovních vztahů na pracovišti

Autor: Richard Koubek