Oproti loňskému roku se podpora oborů strojník mechanik a elektrikář ze strany Liberty Steel rozšíří i o další obory, jako jsou například obráběč kovů, mechanik elektrotechnik či mechanik seřizovač. O kombinaci teoretické výuky a praxe pod vedením zkušených pracovníků je zájem, což dokazuje více než stovka přihlášených pro školní rok 2019/2020.

„Protože nám záleží na tom, aby na Ostravsku vyrůstala další generace odborníků na výrobu oceli, zajišťujeme odbornou praxi již řadu let. U nás pracují pod vedením těch nejlepších expertů, aby dobře poznali pracovní prostředí a seznámili se s firemní kulturou. Odborná praxe je zajímavou možností přivýdělku a šikovné učně u nás rádi uvidíme nastálo,“ uvedla Veronika Muroňová, ředitelka pro personalistiku Liberty Ostrava.

Regionální pilotní projekt odborné přípravy učňů s prvky duálního vzdělávání, který ostravská huť ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a Svazem průmyslu a dopravy ČR zahájila před začátkem loňského školního roku, má za cíl naplno podpořit vzdělávání propojené s praxí a pomoci v přípravě nové generace kvalifikovaných pracovníků, kterých je v posledních letech nedostatek po celé zemi.

Zdroj: www.spcr.cz