Zajistit by měla mj. větší propojení mezi podnikatelským prostředím a akademickou sférou. Moravskoslezské inovační centrum navazuje na dvacetiletou tradici Vědecko – technologického parku a opírat se bude také o úzkou spolupráci s obdobným centrem v Brně. 13.10. proběhlo formou konference oficiální zahájení činnosti za účasti cca 200 hostů. Za Svaz se zahájení zúčastnili 1. Viceprezident Jan Rafaj, regionální manažer Petr Holica a moderátorem konference byl viceprezident Radek Špicar.

-pho-