Jednalo se o interaktivní prezentace nedostatkových profesí v Praze a Středočeském kraji.

Cílem této akce byla podpora a motivace zájmu žáků 8. a 9. tříd základních škol i široké veřejnosti o studium technických oborů. Představení možností uplatnění na regionálním trhu práce a tím zajištění tak potřebné kvalifikované pracovní síly pro firmy v regionech.

spinfo ziva knihovna Praha 2019

Na akci se prezentovali firmy Spolana s.r.o. která představila pozici laborant/laborantka. SŽDC se svojí prezentací výpravčí, Beneš a Lát, a.s. s pozicí operátor výroby – nástrojář, ÚJV Řež, a.s.- operátor jaderného reaktoru, také FN Motol se svou prezentací o zdravotnictví a v neposlední řadě Úřad práce Praha obor referent.

Všechny účastníky čekala na každém ze stanovišť jedna soutěžní otázka. Při vyplnění a projití všech stanovišť probíhalo slosování a vyhodnocení o zajímavé ceny.

Autor: Josef Polívka