„Vytvořením centra odborného vzdělávání bude využit a rozšířen potenciál Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku. Bude garantovat kvalitu procesu počátečního i celoživotního vzdělávání se zaměřením především na uměleckořemeslné obory v rámci dřevozpracujícího průmyslu,“ citoval server BusinessInfo.cz krajského radního pro oblast školství Jiřího Noska.

Rekonstrukcí projdou prostory na odloučeném pracovišti školy v Brněnské ulici. Škola bude moci zakoupit nejmodernější strojní zařízení, jako je například pětiosé CNC frézovací centrum na dřevo, CNC soustruh na dřevo a CNC gravírovací laserový stroj. Vznikne technologická strojovna s filtrem pro odsávání dřevního odpadu, briketovacího lisu dřevního odpadu a kompresoru. Zároveň bude vybudována nová počítačová učebna, kde bude umístěno 13 grafických stanic. Rozšířená a vylepšená praktická výuka usnadní vstup absolventů na pracovní trh, zvýší kvalifikaci zaměstnanců a přispěje ke snížení nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji. Prohloubí se také spolupráce s podnikateli.

V regionu dosud vznikla čtyři centra odborného vzdělávání při středních odborných školách. Královéhradecký kraj na ně získal 125 milionů korun z Evropské unie. V Hradci Králové bylo loni v září otevřeno Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a OZE na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Hradební ulici a Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Vocelova. V Trutnově vylepšilo možnosti vzdělávání Centrum odborného vzdělávání v lesnictví v tamní lesnické akademii, v Náchodě zase Centrum odborného vzdělávání ve stavebnictví. Pracuje se na Centru odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský průmysl na Integrované střední škole v Nové Pace za asi 15 milionů korun.

-red-

Má podle vás zřizování center odborného vzdělávání za peníze EU smysl?

Vyjádřete svůj názor pod tímto článkem.