Řešením, které navrhuje SP ČR společně s Institutem silniční dopravy ČESMAD Bohemia a dalšími zástupci firem v Karlovarském kraji, je vytvoření ročního studijního oboru Karosář – řidič silniční dopravy. Tento typ studia by byl určen pro absolventy všech oborů středního vzdělání a propojil by tak učňovské školství s procesem kvalifikace na budoucí řidiči. „Veškeré cíle a kroky v této věci budou předmětem společných jednání SP ČR, krajské komory, ČESMAD Bohemia, kraje, firem a středních škol. Podpora pana radního Bradáče myšlence nástavbového studia nás však velmi těší, ale jsme teprve na začátku, upřesnila regionální zástupkyně SP ČR Radka Šplíchalová.

Mezi dalšími tématy schůzky SP ČR s radním pro oblast školství bylo vzdělávání, podpora technických oborů vzdělávání a optimalizace oborové struktury ve školách zřizovaných Karlovarským krajem v návaznosti na potřeby trhu práce a na stěžejní oblasti hospodářství v Karlovarském kraji.

Zdroj: www.spcr.cz

Sdělte nám svůj názor pod tímto článekm nebo na Facebooku.

-lhe-