V 19 případech, mezi nimiž byl i jeden cizí státní příslušník, zaměstnanec nehodovou událost nepřežil. Závažný pracovní úraz, v jehož důsledku byl zaměstnanec hospitalizován déle než pět dní, utrpělo 111 pracovníků, z toho pět cizinců.

Jeden z hlavních úkolů kontrolní činnosti orgánů inspekce práce dle programu kontrolních akcí představuje také úkol provádět kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů, které pracovištím inspekce práce občané podávají na domnělá porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli.

V uplynulém měsíci SÚIP zapsal do evidence 871 podnětů ke kontrole, z nichž 602 směřovalo na potenciální porušování předpisů upravujících oblast pracovních vztahů a podmínek, 182 podnětů se vztahovalo k oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti a 87 podnětů se týkalo porušování předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce.

Do databáze SÚIP bylo v říjnu připsáno 4401 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty ve výši bezmála 33 milionů korun. Největší objem pokut – více než 23 milionů korun – spadá na úsek kontrol na základě zákona o zaměstnanosti (součástí je kontrola nelegálního zaměstnávání). K úseku kontroly pracovních vztahů a podmínek se váží pokuty o objemu 6,4 milionu korun a úsek bezpečnosti práce pak vykazuje pokuty téměř 3,5 milionu korun.

Stal se vám někdy v životě pracovní úraz?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku .