Úvodního slova se ujal radní Ing. Aleš Cabicar, který přítomné informoval o aktuálním dění v oblasti zdravotnictví Královéhradeckého kraje, a to především v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19. Doplnil jej náměstek hejtmana Mgr. Martin Červíček, který ve svém vystoupení přinesl informace o aktuálním vývoji dopravy v Královéhradeckém kraji v návaznosti na situaci způsobenou onemocněním Covid-19. Sdělil, že veřejná autobusová i vlaková dopravní obslužnost se postupně vrací do normálu, v provozu jsou téměř všechny linky. Současně detailně informoval o situaci v investičních akcích (výstavba nových silnic, opravy apod.).

Náměstkyně hejtmana Mgr. Martina Berdychová okomentovala, jakým způsobem onemocnění Covid-19 ovlivnilo oblast školství. Uvedla, že návrat systému školství do standardního režimu se očekává až od září 2020. V době vyhlášeného nouzového stavu v ČR v souvislosti s výskytem koronaviru bylo pověřeno 22 školských zařízení svým fungováním – do těchto zařízení docházeli děti zdravotníků, hasičů a dalších pracovníků, jejichž přítomnost v zaměstnání byla nezbytná.

Radní Ing. Vladimír Derner okomentoval situaci v oblasti sociálních věcí, též aktuálně zaměřenou na onemocnění Covid-19. Uvedl, že právě sociální oblast byla v souvislosti se šířením koronaviru tou nejcitlivější, obzvláště v domovech pro seniory. Vyzdvihl velmi pozitivní výsledek sociálních zařízení v Královéhradeckém kraji při boji s Covid-19 – žádná organizace Královéhradeckého kraje pečující o seniory nebyla koronavirem postižena. Reditel Krajské pobočky Úřadu práce KHK Mgr. Martin Horák představil aktuální situaci na trhu práce v Královéhradeckém kraji. Uvedl, že v současné době jsou úřady práce výrazně zatíženy agendou programu Antivirus.

Autor: Naděžda Vojtíšková