Celosvětově pracuje ve společnostech v průměru 61 procent lidí, které můžeme označit za motivované. Nejvyšší míra motivovanosti je přitom v Latinské Americe, kde je až 71 procent zaměstnanců je motivovaných, nejnižší naopak v Evropě, kde se pohybuje jen na úrovni 56 procent. Lépe na tom přitom podle průzkumů společnosti Aon nejsou ani české firmy. Vyplývá to ze studie Aon Best Employers, která každoročně sleduje trendy v motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců a oceňuje nejlepší zaměstnavatele.

Zlepšující se ekonomická situace nahrává zaměstnancům, v České republice klesla jen v posledním roce nezaměstnanost téměř o procento, aktuálně činí 4,1 procenta (údaj za květen 2017). Na pracovním trhu se tak pohybuje stále méně vhodných potenciálních zaměstnanců a firmy o ně začínají bojovat. „Podle naší Studie globálních rizik pro rok 2017 je schopnost najít a udržet si talentované zaměstnance sedmou největší hrozbou, které firmy čelí,“ upřesňuje Ivana Botošová, která má ve společnosti Aon na starost HR poradenství.

Klíčovým faktorem současného HR je motivovanost zaměstnanců. Motivovaný zaměstnanec je nejen spokojený, loajální a ochotný šířit dobré jméno firmy, ale i mnohem větším přínosem pro firmu a její obchodní výsledky. Je totiž efektivnější, odvádí kvalitnější práci, má silnější sklon k inovacím a poskytuje lepší zákaznické služby,“ uvádí Ivana Botošová.

Češi pod průměrem Evropy

Jenom 55 procent z českých zaměstnanců bylo v roce 2016 motivováno. Výsledek je shodný s předchozím rokem, v porovnání s rokem 2013, kdy na tom české firmy byly nejlépe, se ale jedná o pokles o šest procentních bodů.

Češi jsou meziročně méně spokojeni se vzděláváním, odměňováním a benefity, tedy s faktory, které tvoří velkou položku v nákladech. Na druhou stranu se lepší měkké faktory jako je vzájemná spolupráce či smysluplnost práce a pravomoc, stále spokojenější jsme také se svými šéfy. Zarážející je klesající spokojenost s celkovým nastavením firmy k dosahování cílů, které je zcela základní nejen pro motivovanost zaměstnanců, ale i pro úspěch společnosti,“ upřesňuje Botošová.

V porovnání s Evropou na tom Češi ale nejsou nijak špatně. Průměrně bylo v roce 2016 v Evropě motivovaných 56 procent zaměstnanců. Rozdíl je však patrný v globálním měřítku, v průměru je motivováno 61 procent zaměstnanců. „Evropští zaměstnanci jsou celosvětově nejméně motivovaní, je ale třeba se na to dívat v širších souvislostech. Spokojenost a motivovanost v práci se odvíjí od očekávání, která mají evropští zaměstnanci velmi vysoká, a jistě se skládají z jiných faktorů než třeba v latinskoamerických zemích,“ vysvětluje Botošová. Právě zaměstnanci v Latinské Americe jsou motivovaní nejvíce, a to v 71 procent.

Mezi zaměstnavateli s nejvíce motivovanými a nejméně motivovanými zaměstnanci je zásadní rozdíl. Ti nejlepší dosahují motivovanosti až 80 procent. A to, co je odlišuje od ostatních, jsou kvalitní vrcholové vedení, důvěryhodná značka zaměstnavatele, práce s talenty, přiměřená odměna a struktura společnosti a inovace.

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz 

-lhe-