Podle zjištění serveru se v posledních letech v Evropě stále více využívají nové formy zaměstnávání a organizace pracovní doby tak, aby se docílila co největší pružnost ve vztahu k zaměstnanci, zaměstnavateli, ale i nezaměstnaným. Široká škála možností zahrnuje třeba sdílení pracovního místa nebo jeho rotace mezi zaměstnanci, přizpůsobování pracovní doby, zkrácené úvazky, dočasné zaměstnávání prostřednictvím pracovních agentur, ale i práci z domova, tzv. home office či teleworking.

Podle ohlasů mezi českými společnostmi inovativní přístupy v zaměstnávání nesou ovoce. Letošní průzkum pořádaný společností Regus, která je globálním poskytovatelem pracovišť, ukázal, že se 67 procent českých firem díky flexibilním pracovním postupům zvýšila jejich produktivita. Většina ze zástupců společností je navíc přesvědčena, že uplatnění alternativních forem práce vedlo přímo k jejich vyššímu obratu.

Flexibilita však není výhodná jen pro jednu stranu. Respondenti se často shodovali v závěrech, že flexibilní práce zlepšuje pracovní morálku a zdraví pracovníků, pročež má důležitou roli jako jeden z nástrojů k udržení talentů. Stejně tak jde o vyhovující způsob, jak odměňovat stávající lidské zdroje a lákat nové.

Přes převládající spokojenost firem Česká republika podle nálezu serveru EurActiv.cz rozhodně nepatří k evropským průkopníkům, co se flexibility na trhu práce týče. Příkladem může být situace v zaměstnávání na částečný úvazek – podle údajů Českého statistického úřadu je u nás takto zaměstnáno něco málo přes pět procent obyvatel, zatímco průměr EU činí necelých 19 procent.

-red-

Proč se v tuzemské ekonomice nedaří rychleji zavádět metody, které by vedly k lepší efektivitě zaměstnávání lidí?

Diskutujte nejen o metodách netradičního zaměstnávání pod tímto článkem nebo na Facebooku.