Podle analýzy má být v budoucnu v zemích EU vynaloženo téměř 30 procent ročního hrubého domácího produktu na důchody a na zdravotní či sociální péči. Stárnutí obyvatelstva bude mít stejný vliv jak na vyspělé, tak rozvíjející se země, prostě bez ohledu na hranice. Podíl obyvatel v České republice nad 60 let v současnosti činí 22,3 procenta, ale v polovině tohoto století se zvýší na 38 procent.

Dramatické sociální a hospodářské důsledky přinese stárnutí populace po celém světě. Největší dopady to bude mít na státní rozpočty, ale i jednotlivce, míní autoři zprávy. V důsledku demografických trendů se absolutně mění i velikost pracovního trhu EU, pro který jsou rozhodující dvě věkové skupiny. Tou první jsou mladí mezi 15 až 20 lety, kterých je zhruba 28,6 milionu a přibližně dvě třetiny z nich nastupují v tomto věku po ukončení školy do práce. Druhou pak občané mezi 60. až 65. rokem, kteří v tomto rozmezí odcházejí do důchodu, jich je 28,8 milionu.

V České republice i po odchodu do důchodu pracuje stále asi třetina obyvatel ve věku 60 až 65 let a ČR tak je jednou ze zemí spíše s nižším podílem. Naopak ve Švédsku, kde je paradoxně jeden z nejstabilnějších důchodových systémů, v tomto věku pracuje 63 procent občanů, ve Švýcarsku 57 procent, v Německu téměř 40 procent.

-pda-