Zjistila to agentura Mediafax. Podle aktuálních přehledů vyplácel stát ke konci letošního září 2 310 238 starobních důchodů. Přitom penzistů starobních i lidí pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) celkem 2 842 624. V roce 2006 přispívalo 1,82 pracujícího na jednoho důchodce, v současnosti už je to 1,77 poplatníka. Ještě větší propad zaznamenala ČSSZ u počtu poplatníků na starobního důchodce. Konkrétně z 2,44 poplatníka před pěti lety na současného 2,18 poplatníka.

ČSSZ podle Mediafaxu zasílala celkem 67 141 důchodů do zahraničí. Nově přiznaných penzí, které ČSSZ začala vyplácet ve třetím čtvrtletí 2011, bylo celkem 68 396, z toho bylo 50 354 starobních důchodů, 7 727 invalidních důchodů a 10 315 pozůstalostních. Vyšší penze mají v Česku muži, pobírají v průměru 11 692 korun, zatímco ženám stát vyplácí v průměru 9572 korun. Průměrný věk lidí pobírajících starobní důchod byl ke konci září 68 let. Konkrétně u mužů 69 let a u žen 67 let.

ČSSZ také ke konci třetího čtvrtletí vyplatila celkem 451 tisíc invalidních důchodů určených pro lidi s invaliditou prvního, druhého nebo třetího stupně. Stát také vyplatil ke stejnému datu celkem 708 tisíc pozůstalostních důchodů, tedy vdovských, vdoveckých a sirotčích. Celkem bylo v Česku ke konci září letošního roku 2 842 624 všech důchodců a 5 043 387 poplatníků pojistného na důchodové pojištění, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo 4 992 194. Na jednoho důchodce přispívalo 1,77 poplatníka. Při počtu 2 266 348 starobních důchodců přispívalo na jednoho starobního důchodce 2,18 poplatníka pojistného. Ze statistiky ČSSZ také vyplývá, že počet důchodců v Česku roste rychleji než poplatníků pojistného. Každý rok chybí státu na důchody více peněz. Zatímco se totiž za posledních pět let zvýšil počet důchodců o 168 433, poplatníků pojistného přibylo jen 189 623. Znamená to, že dlouhodobě klesá průměrný počet poplatníků na jednoho důchodce.

-pda-