Celkem evidovalo MPO na konci letošního prvního čtvrtletí přes 2,251 milionu podnikatelů, z toho 330 000 právnických osob. V meziročním srovnání stoupl počet podnikatelů v tuzemsku o 64 000. Počet podnikajících právnických osob meziročně narostl téměř o dvacet tisíc, proti prosinci se pak zvýšil o 5500. Počet podnikatelů z řad fyzických osob narostl meziročně o 44 400, v porovnání s prosincem loňského roku jich na konci března bylo více o 12 200.

Statistiky MPO ukazují, že roste i počet vydaných živnostenských oprávnění. V prvním čtvrtletí letošního roku jich bylo vydáno 3,046 milionu, což je o 36 700 více než na konci prosince a o 120 000 více než před rokem. Celkem na jednoho podnikatele připadalo 1,35 živnostenského oprávnění.

-pda-