Nejvyšší výdaje v tomto ohledu byly v Praze, nejnižší pak v Karlovarském kraji. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

V Praze měli zaměstnavatelé na pracovníka podle statistiků průměrné měsíční náklady 42.491 korun. V Karlovarském kraji to bylo 27 541 korun. Rozdíl mezi hlavním městem a Středočeským krajem, kde byly druhé nejvyšší náklady práce, přitom činil celých 10.062 korun.

Z jednotlivých oborů činnosti měli nejvyšší náklady zaměstnavatelé v peněžnictví a pojišťovnictví, na jednoho zaměstnance v loňském roce měsíčně vynaložili v průměru 63 762 korun. Překonali dokonce i průměrné náklady na pracovníka v oblasti informačních a komunikačních činností, a to o 1887 korun. Třetí nejvyšší náklady práce pak loni byly na zaměstnance pracující v oboru výroby a rozvodu elektřiny, plynu a tepla. Nejnižší náklady měli se 17 761 korunami měsíčně zaměstnavatelé v ubytování, stravování a pohostinství.

Zpravodajské agentury uvedly i srovnání podle velikosti firem, ze kterého vyplývá, že nejvyšší náklady měli zaměstnavatelé s minimálně tisícovkou zaměstnanců, a to 41 490 korun měsíčně. Nejnižší náklady pak měly firmy s jedním až devíti zaměstnanci, 21 578 korun za měsíc. Z hlediska struktury nákladů tvořily v celostátním měřítku 71,67 procenta mzdy a náhrady mzdy. Platby zákonného pojistného obnášely 24,65 procenta jejich výše. Personální výdaje pak představovaly 1,04 procenta nákladů, sociální požitky 1,6 procenta a dobrovolné sociální náklady a výdaje 1,29 procenta. Daně a dotace související se zaměstnáváním lidí pak zaměstnavatelům snižovaly náklady práce v průměru o 0,24 procenta.

-pda-