Zpráva říká, že jedním z důvodů meziročního poklesu výdajů na podpory v nezaměstnanosti je přibývající počet dlouhodobě nezaměstnaných. Na konci prosince 2010 bylo na úřadech práce registrováno déle než půl roku přes 273 000 lidí, téměř o dvacet pět tisíc více než rok předtím. V průměru loni pobíralo každý měsíc podporu v nezaměstnanosti 163 042 lidí, meziročně šlo o pokles o 27 152 lidí.

Za další důvod nižších výdajů státu na podporu v nezaměstnanosti považují ekonomové i mírný pokles výše podpory. Zatímco v roce 2009 činila na základě údajů, které MPSV čtvrtletně zveřejňuje, průměrně 5854 korun měsíčně, loni to bylo 5401 korun.

Agentura ČTK ke zprávě dodává, že od počátku letošního ledna se podmínky pro podpory v nezaměstnanosti mění. Zatímco loni na ni měli nezaměstnaní nárok okamžitě po nahlášení na úřadu práce, letos dostanou podporu až poté, co vyčerpají odstupné. Když například dostanou odstupné ve výši tří průměrných měsíčních platů, začnou brát podporu až od čtvrtého měsíce, co budou registrováni na úřadu práce. Podstatně se sníží také její výše pro ty, kdo podají výpověď sami nebo odejdou dohodou.

-pda-