Desetihektarový logistický areál postaví na své náklady investor, společnost Penny, nad železničním viaduktem směrem k dálničnímu přivaděči, tedy zcela mimo bytovou zástavbu.

„Hlavní stavbou tam bude velká logistická hala. Dohodli jsme se, že investor na pozemek na své náklady přitáhne všechny sítě v dostatečné kapacitě, aby tato zóna mohla potom pokračovat dále a mohli ji využívat i další investoři,“ řekl starosta Dobřan Marek Sýkora s tím, že v lokalitě zbude ještě volných dalších deset hektarů.

Sklad bude zásobovat síť prodejen v několika krajích: Plzeňském, Jihočeském, Karlovarském a Středočeském. Prakticky veškerá doprava bude svedená mimo město.

Na logistický areál bylo zpracováno i posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Město požadovalo garance z hlediska dopravy, hlučnosti a také z hlediska odvádění vody, a to zejména dešťové, protože se jedná o lokalitu nad Dobřany. Investor se proto zavázal, že vybuduje velkou retenční nádrž, která bude zadržovat právě dešťovou vodu a postupně přepadem bude odtékat do potoka, který jde pod městem.

Na logistický areál už je vydáno stavební povolení, stavba samotná by mohla začít letos v srpnu. Začátek zkušebního provozu se plánuje na jaro 2014.

Sklad společnosti Penny se stane druhým největším zaměstnavatelem ve městě, hned po psychiatrické léčebně.

„Sklad zaměstná asi 160 lidí a dalších 40 nepřímo, to bude například ostraha areálu nebo řidiči kamionů. S investorem máme také jakousi nepsanou dohodu s tím, že pokud to bude možné, přednostně zaměstná lidi z Dobřan či nejbližšího okolí, i když Dobřany výrazně nezaměstnanost netrápí. Dlouhodobě tu máme nezaměstnanost pod průměrem České republiky. Ale byla by škoda tuto možnost nevyužít. Pokud si vezmu strukturu nezaměstnaných, tak jsou to pozice vhodné právě pro potenciálně nezaměstnané. Jsou to pozice například skladníků, tedy lidí, kteří nemusí mít například maturitu nebo vysokoškolské vzdělání,“ vysvětlil Sýkora.

Kromě velkoskladu postaví společnost Penny v Dobřanech ještě první supermarket a nad ním prostory pro nové zdravotní středisko za 15 milionů korun. „Do projektu jsme vložili pozemky a investor to kompletně celé zainvestuje. Zdravotní středisko potom převede do majetku města za nějakou symbolickou cenu,“ řekl starosta.

Supermarket a zdravotní středisko vznikne v proluce u sídliště Pančava. Bude mít rozlohu asi tisíc metrů čtverečních, ze stávajících nevyhovujících prostor se sem přesunou dětští lékaři, zubaři, diabetologové a gynekologie. Po dohodě s pojišťovnami by chtělo město přilákat i další lékaře, kteří v Dobřanech zatím nejsou, například očaře nebo logopeda.

Co podle vás přinesou Dobřanům nové investice?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.