V loňském listopadu analýza zachytila přes 11 tisíc inzerátů nabízejících pracovní místo, z toho 4300 jich bylo uveřejněno v denním tisku a 6800 inzerátů (62 procent) na internetu. Internet se tedy stává nejvýznamnějším médiem pro zveřejňování nabídek zaměstnání. Ještě v roce 2005, kdy se šetření uskutečnilo poprvé, činil jeho podíl 26 procent. V posledních dvou šetřeních (2007, 2010) se ustálil na zhruba 60 procentech.

Inzerce pracovních možností v sobě podle analýzy značnou měrou odráží aktuální situaci na trhu práce. Příkladem může být prosté srovnání počtu uveřejněných inzerátů v období ekonomické prosperity a v době ekonomické krize. Například v roce 2007 bylo ve stejném sledovaném období uveřejněno téměř 25 900 inzerátů, vloni to byla méně než polovina.

Nabídka pracovních pozic na internetu je orientována na užší, zejména více kvalifikovanou skupinu profesí. Naproti tomu nabídka zaměstnání v denním tisku pokrývá širší spektrum profesí včetně těch dělnických, uvedla autorka analýzy Pavlína Šťastnová.

Míra zastoupení vybraných profesních skupin je u obou médií různá. Na internetu zaujaly přední místa inzeráty hledající manažery a vedoucí pracovníky, obchodní zástupce, programátory a finanční experty. Pozice programátorů či vedoucích malých podniků figurovala pouze na internetu. V denním tisku je podíl těchto odborných profesí výrazně nižší, naopak velké zastoupení patří zejména obslužným a dělnickým profesím.

Mezi nejčastěji uváděné požadavky, které zaměstnavatelé vyjadřují prostřednictvím inzertní nabídky, patří samozřejmě vzdělání. K dalším sledovaným oblastem patřila znalost cizích jazyků, zejména angličtiny. V denním tisku byl požadavek na znalost cizího jazyka uveden ve třech procentech inzerátů, na internetu v 37 procentech. Pouze ve dvou procentech inzerátů zaměstnavatelé požadovali aktivní znalost dvou cizích jazyků.

Nároky na ‘počítačovou gramotnost’ se objevily ve 40 procentech inzerátů (v denním tisku v 11 procentech, na internetu v 57 procentech).

Praxe v oboru byla požadována v 54 procentech inzerátů. Požadavky na praxi jsou vesměs spojovány s kvalifikovanými profesemi. Jde zejména o vedoucí výroby a další vedoucí pracovníky. U dělnických profesí jde zejména o mechaniky a opraváře nebo výrobce a zpracovatele potravinářských výrobků či o opraváře elektrických přístrojů, doplnil autor studie Jiří Tillner.

Zaměstnavatelé také v polovině svých inzerátů uvádějí požadavky na vlastnosti a dovednosti případných uchazečů. Jako nejčastěji požadované dovednosti se v inzerci na prvním místě již dlouhodobě objevují komunikační dovednosti. Dále zaměstnavatelé požadují flexibilitu, adaptabilitu a dynamiku, samostatnost, zodpovědnost, organizační schopnosti a spolehlivost.

Podrobnosti najdete na stránkách Národního ústavu pro vzdělávání.

Reagovali jste někdy na nabídku zaměstnání zveřejněnou v tisku?

Řekněte nám o tom pod tímto článkem nebo na Facebooku.