V tuzemsku unikátní projekt nese název CDV Plus – Dopravní VaV centrum. Celkové náklady na nové laboratoře a další zázemí budou činit 463 milionů korun, z toho 85 procent zaplatí evropské fondy. Uvedlo to na svých internetových stránkách Ministerstvo dopravy ČR.

Projekt Dopravního VaV centra udělený CDV v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2 – Regionální VaV centra je financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR v celkové výši 463 130 480 korun. Cílem projektu, který byl zahájen 1. ledna 2011, je vytvoření jedinečného výzkumného zázemí, které prostřednictvím svých laboratoří, vybavení a know-how poskytne komplexní prostředí pro výzkum ve vybraných disciplínách dopravních aplikovaných věd.

Rozmanitost výzkumu realizovaného v rámci projektu odpovídá potřebám i trendům současného dopravního výzkumu. Jak uvedl ekonomický deník E15, výrazně se tímto projektem posílí pověst Brna jako technologického centra České republiky. Deník napsal, že data a analýzy, které bude výzkumné centrum vydávat, chtějí výzkumníci prodávat například pojišťovnám, auditorům, stavebním firmám nebo výrobcům automobilů. Nové vědecké středisko bude sloužit rovněž policii, ministerstvu dopravy, vysokým školám a autoškolám.

-pda-