Zpráva EK podle agentury ČTK navazuje na dřívější studii, která prokázala, že konec restrikcí by měl naopak přispět k ekonomického růstu. Podle komise se ukázalo, že pracovníci z osmi zemí z rozšíření EU v roce 2004 (EU-8; jde o ČR, Slovensko, Polsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Maďarsko), vůči nimž byla opatření uplatňována, po postupném rušení překážek v jednotlivých zemích nijak nenarušily tamní pracovní trhy a nevedly k navýšení nezaměstnanosti.

Překážky na pracovním trhu pro Čechy a Slováky až do poslední chvíle, tedy do konce dubna 2011, uplatňovaly ze starých států EU už jen Německo s Rakouskem. Odhady Evropské komise uvádějí, že celkové množství lidí z EU-8 žijících v patnáctce “starých” unijních zemí se zvýší do roku 2015 na 3,3 milionu a do roku 2020 na 3,9 milionu. Jejich podíl by tak měl na celkové populaci představovat zhruba 0,8 procenta v roce 2015 a méně než jedno procento v roce 2020, zatímco v současnosti je to něco kolem 0,6 procenta.

Lidé ze dvou nejnovějších členských států EU, Bulharska a Rumunska, zatím v některých státech stále mají omezený přístup na pracovní trh. Tyto restriktivní výjimky budou muset tyto země zrušit nejpozději na konci roku 2013.

-pda-