V Ústí nad Labem se ve čtvrtek 3. května 2018 konal v pořadí již druhý letošní Veletrh dotačních příležitostí. Akci zorganizovala agentura CzechInvest ve spolupráci s Eurocentrem Ústí nad Labem. Na tři desítky příchozích se od třinácti institucí podporujících podnikání a rozvoj výzkumu a vývoje v České republice mohly dozvědět informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů fondů EU i jiných zdrojů dotací.

Pro účely konzultace byla opět nejžádanější Agentura pro podnikání a inovace s Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Nově nezaháleli ani zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, u kterých přítomní poptávali informace o programu na vznik dětských skupin a mikrojeslí a vznik nových pracovních míst na Úřadu práce. Fond dalšího vzdělávání zaujal s programem Vzdělávání praxí a Českomoravská záruční a rozvojová banka představila nové podmínky pro získání zvýhodněných úvěrů na podnikání či úsporu energií.

Zdroj: www.czechinvest.org

-lhe-