Celková finanční alokace pro program je 8 milionů korun. Maximální částka, kterou může podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců. Příjem žádostí bude probíhat od 5. 2. 2018 do 9. 3. 2018. Více informací na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz v sekci „Dotace a granty“ – podsekci „Podpora začínajících podnikatelů“ (http://www.kr-ustecky.cz/podpora-zacinajicichpodnikatelu/ds-99850/p1=204744 ) nebo na seminářích pro žadatele, které se budou konat 16. 1. a 6. 2. 2018. Přihlášky na semináře se přijímají prostřednictvím on-line formuláře, který je umístěn zde: 1url.cz/@PZP2017 .

Zdroj: Krajský úřad Ústeckého kraje