V prvních pěti školách přírodovědného a technického zaměření už práce na modernizaci učeben a laboratoří začaly. Náklady na realizaci projektu Ústeckého kraje činí přes 146 miliónů korun a budou hrazeny z dotace ministerstva školství.

Celkem bude do konce června roku 2015 v rámci projektu s názvem Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje zmodernizováno 55 učeben.

„Dílny a laboratoře škol dostanou opravdu špičkové a nadčasové vybavení. V rámci projektu projdou školením i učitelé, aby žáky s přístroji učili zacházet správně,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

V současné době školy specifikují, o jaké vybavení mají zájem a které stroje budou pro jejich výuku potřebné. Kraj nyní hledá vhodné dodavatele zařízení.

„Zahájili jsme také jednání s odborníky, kteří budou na školách přednášet, i s firmami, do kterých se žáci podívají v rámci exkurzí,“ uvedl první náměstek hejtmana Stanislav Rybák.

Cílem projektu je zvýšit zájem o přírodovědné a technické obory na středních školách. Proto se projekt dotkne také žáků základních škol. Ti budou moci nově vybavené učebny využívat při volnočasových kroužcích zaměřených na biologii, chemii, fyziku či zeměpis.

Učebny pak poslouží středoškolákům kromě běžné výuky také v jejich volném čase nebo při volitelných předmětech. Do firem v kraji tak mají nastupovat vzdělanější lidé s většími praktickými zkušenostmi.

Standardní výuku, pravidelné kroužky a přednášky odborníků z různých oblastí ještě doplní návštěvy technických památek a muzeí. „Chceme, aby školy zapojené do projektu a jejich žáci získali kompletní přehled o dané oblasti. Dozví se tak, co je náplní studia přírodovědných a technických oborů, ale i co konkrétně obnáší budoucí praxe v zaměstnání,“ dodal první náměstek ústeckého hejtmana.

Myslíte si, že podpora studia přírodních věd a techniky ze strany kraje přinese v budoucnu výsledky?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.