Ustanovující jednání zahájil hejtman Královéhradeckého kraje a předseda Paktu zaměstnanosti KHK Jiří Štěpán. Ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR v Hradci Králové a předseda Výkonné rady Paktu zaměstnanosti KHK pak představil organizační strukturu a okruh témat, kterým by se měla Výkonná rada věnovat v roce 2017.

O realizovaných projektech v oblasti lidských zdrojů informovala účasntíky jednání Jana Hanušová, manažerka Paktu zaměstnanosti KHK. Konkrétně se jedná o projekty “Zaměstnaný absolvent“ a “Predikce trhu práce (KOMPAS)“. Hlavním cílem je, aby absovelnti získali praxi ve svém oboru u konkrétního zaměstnavatele.

Pro více informací kontaktujte regionální manažerku pro Liberecký a Královehradecký kraj Naděždu Vojtíškovou na e-mail nvojtiskova@spcr.cz.