Počet prováděných kontrol finančními úřady u zaměstnavatelů v poslední době klesá, roste ale výše odhalených daňových nedoplatků. Loni úřady provedly zhruba 70 tisíc kontrol a doměřily při nich 8,3 miliardy korun.

HN uvedly, že nečekaná návštěva pracovníků finančního úřadu u podnikatele z Jablonce nad Nisou, při níž byl zjištěn daňový nedoplatek 13 tisíc korun, spustila vleklý spor o legitimnost namátkových kontrol. Nález Ústavního soudu ze dne 18. 11. 2008 totiž označil neohlášenou kontrolu za nezákonnou. Místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová tehdy prohlásila, že daňová kontrola představuje obrovský zásah do práv člověka i firmy. Nyní však Ústavní soud své rozhodnutí změnil. Podle nového plenárního stanoviska ze středy 9. listopadu není nahodilá kontrola sama o sobě protiprávní. Finanční úřady tak mohou neohlášené kontroly provádět, musí ale postupovat přiměřeně a respektovat “informační autonomii” plátců daně. Nemohou tedy požadovat informace, které nejsou pro průběh kontroly nezbytně nutné.

List HN uvedl, že počet prováděných kontrol v poslední době klesá, roste ale výše odhalených daňových nedoplatků. Loni finanční úřady podle Generálního finančního ředitelství provedly zhruba 70 tisíc kontrol a doměřily při nich 8,3 miliardy korun.

Podnikatelé se ale nemusejí obávat nadměrného obtěžování. Podle daňového úřadu se prý musí smířit s tím, že působí na území České republiky a mohou být podrobeni berní kontrole, i když se zrovna neúčastní daňových úniků, ani z nich nejsou podezřelí. Prvek nejistoty je prý také součástí prevence daňové kriminality.

 

-pda-