Domácnosti mohou získat slevu až 16 tisíc korun. Tarif by měl platit pro nadcházející topnou sezonu. Zároveň vláda v rámci pomoci podnikům i domácnostem schválila, že jim budou odpuštěny poplatky za obnovitelné zdroje energie. Celkem vláda na opatření v takzvaném válečném balíčku poskytne až 66 miliard korun.

„Pomoc, kterou nyní poskytujeme, je výrazná. Úsporný tarif, který jsme dnes schválili, nám ovšem dá možnost pružně reagovat na vývoj situace a podle něj pomoc domácnostem navyšovat. Tarif bude automatický, nebude nutné o něj žádat a každý slevu uvidí na svém účtu za energie,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

„Domácnostem, které ke všemu využívají pouze elektřinu, tedy svítí, vaří i topí pomocí elektřiny, zaplatí stát jednorázovou slevu přesahující 13 tisíc korun. Podobnou slevu uhradí také za domácnosti, které svítí elektřinou a topí plynem. Domácnosti, které svítí a ohřívají vodu pomocí elektřiny, ale topí plynem, mohou dostat od státu slevu 16 tisíc korun,“ doplňuje ministr.

Vláda se předběžně shodla, že na tarif poskytne 27 miliard korun. Podrobnosti stanoví nařízení vlády, vydané po schválení novely energetického zákona oběma komorami parlamentu.

Modelový příklad, který se může drobně měnit podle výsledné podoby nařízení vlády, bude s otázkami a odpověďmi k tarifu zveřejněn na webu MPO.

Úsporný tarif je pro všechny domácnosti, které využívají plyn či elektřinu. Půjde o fixní částku, kterou za klienta z ročního vyúčtování energií zaplatí stát. Její výše se určí podle toho, na co domácnost elektřinu (svítí/vaří/ topí) nebo plyn (vaří/ohřívá vodu/topí) používá. Výše slevy pro elektřinu se bude odvíjet podle distribuční sazby v daném odběrném místě a pro plyn podle odebíraného množství.

Definitivní výši slev musí formou nařízení vlády potvrdit vláda. Tarif se nebude vztahovat na firmy, chaty a chalupy, které využívají tzv. víkendový tarif, či dobíjení elektromobilů. Pokud některá domácnost využívá více zdrojů, získá příspěvek dvakrát.

Sleva připadne vždy tomu, kdo má uzavřenou smlouvu s dodavatelem energií. U toho, kdo bydlí v nájemním bytě a nemá na své jméno přepsánu smlouvu na dodávku energie, obdrží slevu vlastník bytu a nájemník může požadovat zohlednění slevy v celkových nákladech nájmu. Energie bude stát dotovat prostřednictvím Operátora trhu (OTE).

Úspory energií jsou nejefektivnější cestou k řešení současné krize. NRB pomůže podnikatelům

Automatická sleva na obě komodity

Kdo odebírá elektřinu a plyn, automaticky dostane slevu na obě komodity. Administrativně bude záležitost velmi jednoduchá – spotřebitelé slevu od státu nedostanou v hotovosti, nýbrž se objeví automaticky ve vyúčtování dodavatele energie ještě před začátkem další topné sezóny. O výši slevy bude z jejich strany možné snížit si zálohy, což bude mít pozitivní dopad na jejich cash-flow.

„Pokud jde o dodávky tepla z tepláren, vše bude vyřešeno a rozhodnuto do začátku topné sezóny. Jsme si od počátku přípravy tarifu vědomi nutnosti tuto záležitost vyřešit a pracujeme na tom. Nyní máme dvě varianty řešení,“ říká Síkela.

První variantou je to, že vláda poskytne až 10 miliard na modernizaci tepláren. Teplárny se výměnou za to zaručily, že odběratelům nezvednou ceny. Tato modernizace však podléhá notifikaci ze strany Evropské komise. Druhou variantou je to, že pomoc odběratelům tepla z centrálních tepláren zajistí MPO prostřednictvím úsporného tarifu.

Odpuštění poplatků za OZE je i pro firmy

„Dále jsme se jsme se na vládě dohodli, že domácnostem i firmám odpustíme platby za obnovitelné zdroje po zbytek letošního roku a také pro příští rok. Na tuto pomoc stát vydá 23 miliard korun, které za ně zaplatíme ze státního rozpočtu,“ dodává ministr.

Odpuštění poplatků za OZE se dotkne také firem a vláda také poskytne dvě miliardy korun na pomoc podnikům z energeticky náročných odvětví. Bude se jednat o takzvané kompenzace nepřímých nákladů, které jim vláda proplatí letos i příští rok. Jedná se o pomoc pro přibližně 30 firem, kdy některé z nich obdrží až přes sto padesát milionů korun.

SP ČR: Vládní opatření vítáme

„Vítáme, že vláda vyslyšela také hlas průmyslu a přistoupila k prvním krokům ke zmírnění dopadů cen energie i pro firmy. Definitivně schválila kompenzace nepřímých nákladů a odsouhlasila snížení platby za podporované zdroje energie (POZE) pro odběratele na nulu. To jsou bezpochyby dílčí pozitivní opatření, která jsme vládě navrhovali a požadovali již od podzimu minulého roku. Doposud stát firmy v podstatě nijak nepodpořil, podniky přitom zdražování energie označovaly jako největší problém a bariéru růstu, jejich nervozita rostla,“ vysvětluje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Po dlouhých projednáváních a zdrženích vláda schválila prostředky pro vyplacení kompenzací nepřímých nákladů pro vybraná energeticky náročná odvětví, která jsou ohrožená únikem uhlíku.

„Kompenzace nepřímých nákladů sice nevnímáme jako nové opatření pro snížení dopadů vysokých cen energie, ale jsme rádi a děkujeme, že vláda konečně stvrdila jejich vyplacení v letošním roce. Ministr Síkela dokonce deklaroval, že zajistí jejich vyplacení i v příštím roce,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Za rok 2021 dostanou firmy například z odvětví ocelářství, chemie či papírenství necelých 800 milionů korun na kompenzaci ceny elektřiny kvůli vysoké ceně emisních povolenek. Jedná se o standardní opatření využívané v řadě zemí Evropské unie, v mnohých z nich dokonce od roku 2013 či 2014.

Snížení platby odběratele za podporované zdroje energie (tzv. POZE) na nulu by mělo platit od 1. 10. 2022 po zbytek letošního roku a také celý příští rok pro domácnosti i firmy.

„Jsme rádi, že představitelé vlády po opakované urgenci vyslyšeli naše doporučení, že se jedná o jednoduché, snadno proveditelné opatření s okamžitým efektem do ceny elektřiny. Umožní alespoň částečně mírnit vážnou situaci ve firmách, byť samozřejmě při dnešních cenách elektřiny trochu omezeně. Všichni bychom ale od podzimu měli mít platbu za elektřinu díky zrušenému příspěvku na POZE nižší,“ kvituje Bohuslav Čížek rozhodnutí vlády.

Podle analýzy SP ČR provedené na vzorku 40 podniků napříč všemi průmyslovými odvětvími (velkoodběratelé i maloodběratelé) by se náklady průmyslových firem na nákup elektřiny mohly při cenách elektřiny z dubna 2022 snížit měsíčně o 2,4 % až 10,4 %, v průměru pak o 4,5 %. Relevantní je toto opatření vztáhnout k pomoci s problémem nárůstu cen. Odpuštění příspěvku by tedy mohlo firmám pokrýt průměrně asi 8 % celkového navýšení nákladů na elektřinu, které firmám vzniklo v porovnání s loňskými cenami elektřiny.

Není to ideální, myslí si zástupci podnikatelů

Ani schválená opatření ovšem podle Svazu průmyslu a dopravy ČR nejsou ideální a nedokáží řešit problém jako takový a jeho podstatu. Ideální řešení v podstatě neexistuje. Nicméně na stávající cenový šok je potřeba reagovat krátkodobě, proto Svaz opatření hodnotí kladně.

„Uvedené návrhy také neřeší například vysoké ceny plynu. Jejich efekt je navíc omezený na firmy, které byly zasaženy nejvíce. Proto očekáváme, že balíček vláda v nejbližších dnech doplní i o opatření dle Dočasného krizového rámce Evropské komise, který považujeme za klíčový pro podporu pro nejvíce zasažené firmy a který umožní pomoci také firmám s vysokou cenou plynu. Efektivita opatření záleží na nastavených podmínkách. S Ministerstvem průmyslu a obchodu je diskutujeme, dáváme zpětnou vazbu z pohledu možností firem a doporučujeme se inspirovat okolními zeměmi, zejména Německem, aby byl program co nejflexibilnější a co nejméně limitující. Je třeba, aby opatření bylo funkční a byly nastaveny podmínky, které jsou realizovatelné,“ dodává Jaroslav Hanák.

Zdroj: www.businessinfo.cz