Statistiky dokazují, že více než 66% pracovních neschopností se odehrává pouze v prvním měsíci“, informovala JUDr. Jitka Hejduková ze Svazu průmyslu a dopravy zaměstnavatele a podnikatele, kteří přijali pozvání regionálního zastoupení Svazu průmyslu ke kulatému stolu. Přítomní podnikatelé fakt potvrdili a zmínili příklady krátkodobých pracovních neschopností. „Navrhovanou úpravu vnímáme jako velmi znevýhodňující a v podstatě šetřící úspory pouze státní kase“, konstatovali zaměstnavatelé.

Diskusi se zaměstnavateli z Olomouckého kraje uspořádalo regionální zastoupení v Olomouci. Živé debaty se dne 25. listopadu zúčastnila dvacítka zaměstnavatelů a podnikatelů. „Diskusní setkání je věnováno vybraným okruhům zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. Cílem debaty je vyměnit si informace a názory na určité oblasti, které jsou v současné době diskutovány v souvislosti s předloženými návrhy na jejich změny“, uvedla regionální manažerka Svazu průmyslu a dopravy, Jana Mikulčíková.

Vláda ve svých návrzích uvažovala i o zrušení dohod o pracovních činnostech, což by mohlo zaměstnavatele přinutit hledat jiné formy zajištění pracovníků. Zaměstnavatelé živě diskutovali o řetězení pracovních poměru na dobu určitou, o chystaných změnách výše odstupného, výše podpory v nezaměstnanosti a o úpravách nemocenského pojištění, které jsou součástí, tzv. úsporného balíčku vlády.

Jedním z předkládaných návrhů vlády je povinná písemná forma u dohod o provedení práce v maximální výši 150 hodin. „S touto variantou se ovšem pojí návrh na povinné odvody zdravotního pojištění u zaměstnance, s nímž zaměstnavatel uzavře pracovní poměr v této formě“, uvedla Jitka Hejduková.

Pracovní poměr na dobu určitou může zaměstnavatel s pracovníkem uzavřít po sobě maximálně dvakrát. K dalšímu sjednání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž stranami může dojít až po 3 letech. „Vláda chce tímto zamezit řetězení pracovních poměrů na dobu určitou a preferuje pracovní smlouvy na dobu neurčitou se záměrem udržet zaměstnanost. V praxi se setkávám s neznalostí zaměstnavatelů, jak a v jakých případech lze využít výjimky pro opakované sjednání pracovního poměru na dobu určitou, a to z důvodu povahy práce“, uvedla Jitka Hejduková. „Praxe ukazuje, že vážným důvodem, proč řetězit pracovní smlouvy na dobu určitou je například realizace projektů z Evropského sociálního fondu, jejichž doba trvání je zpravidla 3 roky a najímají se pro realizace aktivit pracovníci na dobu určitou.

Návrh Svazu průmyslu a dopravy je, aby stávající právní ukotvení zůstalo stejné a neměnilo se. Aktivitou zaměstnavatelské sekce Svazu průmyslu a dopravy, kterou řídí JUDr. Hejduková, je mimo jiné účast na přípravách věcných záměrů, novel a návrhů zákonů týkajících se podnikání a zaměstnavatelských vztahů.

„Smyslem setkání bylo i napomoci vzájemné výměně zkušeností zaměstnavatelů z aplikační praxe o postupech a problémech v pracovně-právních vtazích“, uvedla na závěr Jana Mikulčíková.

Regionální zastoupení pro Olomoucký a Zlínský kraj sídlí na adrese Kosmonautů 8, Olomouc. Kontakt: 733 563 511, jmikulcikova@spcr.cz