Hned na začátku krize v polovině března se Svazu průmyslu a dopravy podařilo přesvědčit vládu, aby nezavřela hranice pro dovoz a vývoz zboží. Svaz během nouzového stavu intenzivně řešil uvolnění pohybu lidí přes hranice, zejména expertů, servisních techniků, ale také přeshraničních pracovníků. Ve spolupráci se sesterskými průmyslovými svazy v Německu, Rakousku, Polsku a na Slovensku připravil společnou výzvu pro vlády zemí ve střední Evropě, aby co nejrychleji hranice pro pohyb osob otevřely. Průběžně Svaz tlačil na dočasné zmírnění některých přijímaných omezení. Svaz navíc prosadil nebo výrazně ovlivnil řadu dlouhodobých programů a opatření, které pomohou firmám na cestě z koronavirové krize. Přinášíme vám jejich přehled.

KOMPENZACE MZDOVÝCH NÁKLADŮ – PROGRAM ANTIVIRUS

Program Antivirus přispívá na náhrady mezd zaměstnavatelům postiženým přímo (režim A) nebo nepřímo (režim B) koronavirovou krizí, a to od vyhlášení nouzového stavu. Platnost režimu B vláda prodloužila i na výzvu Svazu do 31. srpna. O prodloužení režimu A, který se týkal omezení nebo uzavření provozoven a náhrad mezd za karanténu, se jedná. Režim B je určen pro firmy, které nemohou zaměstnancům přidělovat práci. Buď protože jim kvůli koronavirové krizi klesly zakázky, nebo musely omezit provoz v důsledku nepřítomnosti významné části zaměstnanců na pracovišti (zaměstnanci na ošetřovném, cizinci), nebo kvůli nedostatku vstupů pro výrobu. Příspěvek zaměstnavateli se vypočítává ze superhrubé mzdy, to znamená včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které firma odvádí. Program se týká pouze zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění. Stát v režimu A hradí 80 procent (max. 39 000 Kč na osobu) a v režimu B 60 procent (max. 29 000 Kč na osobu) uznatelných nákladů. V květnu vláda schválila tzv. režim C, který však mohou využít pouze firmy do 50 zaměstnanců. Nemusí přitom být zasaženy krizí. Tři měsíce nebudou muset platit sociální odvody za zaměstnavatele. Zatímco u režimů A a B Svaz prosadil nejlepší možné podmínky, s nastavením režimu C nesouhlasí. Navrhoval, aby režim C byl otevřený i pro větší firmy a vztahoval se jen na podniky, které krize postihla. Svaz dál jedná o zpřístupnění režimu C větším firmám a o úpravách parametrů režimu B.

GARANTOVANÉ ÚVĚRY PRO FIRMY – COVID III A COVID PLUS

Svaz průmyslu přesvědčil vládu, že program úvěrů se státní zárukou je nutné rozšířit také na velké firmy. V programu Covid III, který spravuje Českomoravská záruční a rozvojová banka, se tak otevřela šance získat zaručený úvěr nejen pro malé a střední firmy, ale také pro větší podniky do 500 zaměstnanců, tzv. kategorie midcap. Podařilo se prosadit, aby se státní portfoliová záruka za poskytnuté úvěry zvedla z původních 25 na 30 procent. Pro velké společnosti Svaz průmyslu vybojoval program Covid Plus, v němž záruky za úvěry poskytuje státní pojišťovna EGAP. Díky opakovaným výzvám Svazu vláda zvýšila záruku na 80 procent hodnoty úvěru až do maximální výše 2 miliardy korun a umožnila, aby záruku mohla firma využít na úvěry od více svých financujících bank. Úvěr z Covid Plus je navíc možné využít také na investice do zlepšení výroby, nejen na financování provozu.

DAŇOVÉ ÚLEVY A VÝJIMKY

Nechat co nejvíce hotovosti ve firmách, takový byl smysl daňových opatření, o která se Svaz průmyslu zasazoval. Ministerstvo financí prominulo zálohu na daň z příjmu splatnou v červnu. Svazu průmyslu se také povedlo dojednat, aby firmy mohly odhadovanou ztrátu za letošní rok uplatnit zpětně. Tím získají zpět část z už zaplacené daně z příjmu právnických osob. Vláda prodloužila lhůtu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu až do 1. července. Daňový balíček ministerstva financí také obsahuje možnost posečkat s platbami daní a promíjí sankce za opožděné podání daňového přiznání či kontrolního hlášení. U bezplatných dodávek zdravotnických a hygienických pomůcek stát plošně prominul platbu DPH.

HYGIENICKÝ MANUÁL PRO BEZPEČNÉ PRACOVIŠTĚ

Svaz průmyslu dlouho vyzýval ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice, aby pro firmy sepsaly hygienické pokyny, které musí ve svých provozech splnit. Nakonec tento manuál zpracoval Svaz díky spolupráci s členskými firmami sám. Konzultoval ho jak s hygieniky, tak s ministerstvem zdravotnictví. Manuál je dostupný na webových stránkách Svazu průmyslu. Je dobrovolný a jeho dodržování přispívá k tomu, aby se zaměstnanci nebáli návratu do práce. Zároveň Svaz průmyslu zpracoval evaluační dotazník, v němž firmy zjistí, na jaké úrovni už mají hygienická pravidla zavedena a co dalšího by měly udělat.

INTERNETOVÉ TRŽIŠTĚ, KTERÉ SPOJUJE FIRMY A STÁT

Po vypuknutí epidemie koronaviru se začaly Svazu průmyslu hlásit členské i nečlenské firmy, které nabízely pomoc se zajištěním zdravotnických a ochranných pomůcek. Neexistovala však žádná platforma, která by tyto nabídky dokázala efektivně předat směrem ke státu či dalším firmám. Navíc Svaz od začátku usiloval o zapojení českých výrobců ochranných pomůcek, dezinfekce a dalších potřebných výrobků do dodávek pro stát. Proto pomohl agentuře CzechInvest a ministerstvu průmyslu a obchodu s vývojem a spuštěním portálu www.spojujemecesko.cz. Jeho součástí je také internetové tržiště CoVpoint, kde už firmy a stát registrovaly přes tisíc nabídek a poptávek.

Článek vyšel v časopisu Svazu průmyslu Spektrum 3Q/2020. Celé číslo čtěte zde.

Zdroj: www.spcr.cz