Na co je třeba dát si pozor

1) Pojem minimální mzda

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci za práci v pracovním poměru a v právních vztazích založených dohodami o pracovní činnosti a provedení práce dle § 111 Zákoníku práce. Pro rok 2018 tato částka při obecném rozvržení pracovní doby činí 12.200 korun měsíčně, tedy 73,20 koruny za hodinu.

2) Pojem zaručená mzda

Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, jsou chráněni před poskytováním příliš nízkých mezd mzdou zaručenou. Vykonávaná práce je odstupňována podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi jednotlivých skupin, přičemž pro každou z nich je stanovena nejnižší úroveň zaručené mzdy. Pro zaměstnavatele tedy není závazná jen mzda minimální, ale je třeba odměňovat zaměstnance na úrovni příslušných skupin mzdy, která je pro zaměstnance zaručená. 

Skupiny prací: Kč za hodinu práce: Kč za měsíc :

1.                           73,20                            12 200

2.                           80,80                            13 500

3.                           89,20                            14 900

4.                           98,50                            16 400

5.                          108,80                            18 100

6.                          120,10                            20 000

7.                          132,60                            22 100

8.                          146,40                            24 400

Při zařazování zaměstnance do jednotlivých skupin prací musí zaměstnavatel zohlednit svůj požadavek na příslušnou kvalifikaci pro danou pracovní pozici. Dalším kritériem pro zařazení zaměstnance je složitost, odpovědnost a namáhavost dané pracovní pozice. Zaměstnavatel je tedy zodpovědný za řádné zařazení zaměstnance do skupin prací

Tyto povinnosti však řada zaměstnavatelů přehlíží, obchází nebo nerespektuje. Mnohdy také zaměstnance odměňují částkou pod shora uvedenou minimální zaručenou mzdu. Tyto problémy se vyskytují především u obchodně provozních zaměstnanců, ve službách, stavebních firmách, bezpečnostních agenturách a podobně. Za toto své jednání se však vystavují riziku vysokých pokut.

Zdroj: www.e-sondy.cz 

-lhe-