Ze států, u kterých byla dostupná data, má nejvyšší nezaměstnanost Španělsko (15,4 %), Itálie (10,7 %) a Kypr (9,4 %), nejnižší naopak Polsko (3,1 %), ČR a Nizozemí (obě země 3,4 %). V dubnu minulého roku činila nezaměstnanost eurozóny 7,3 %, v celé EU 6,7 %.

Zdroj: www.businessinfo.cz