Veřejnost ale tak skeptická není. Přes 500 respondentů z jejích řad označilo za největší slabinu školství finance.

Na jedničku či dvojku by úroveň školství oznámkovala čtvrtina učitelů a ředitelů škol, z nepedagogické veřejnosti pak více než třetina.

Jako hlavní kámen úrazu kritici spontánně uvádějí příliš teorie a memorování, které hůř rozvíjí myšlení žáků. Úroveň českých základních škol snižuje také skutečnost, že školy nedostatečně připravují žáky do života, nepředávají jim dost praktických znalostí a dovedností,“ uvedl spolek EDUin.

Dvě třetiny školských odborníků mají za to, že stát nedbá na kvalitu vzdělávání, z ostatních respondentů si to myslí jen třetina. Podle tří čtvrtin dotázaných kantorů jsou navíc učitelské platy nízké a téměř polovina vyučujících kritizuje přípravu pedagogů na fakultách.

Obě skupiny dotázaných se ale shodly na tom, co by mělo být prioritou základních škol, a sice rozvíjení morálních hodnot, komunikace a odpovědnosti k okolí.

Školská veřejnost je také více nakloněna společnému vzdělávání různorodých skupin dětí včetně handicapovaných nebo mimořádně nadaných. Rozdělení žáků do specializovaných škol podporuje 85 procent veřejnosti, ale jen 65 procent kantorů. V obou skupinách se přitom víc než polovina respondentů kladně vyslovila pro sloučené vzdělávání.

Co si myslíte o úrovni školství v České republice?

Řekněte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.