Odcházející zaměstnanci mohou navštívit specialisty Úřadu práce ČR, kteří jim poradí, jak mají dále postupovat, vždy mezi 7.00 – 15.00 hodinou. V pondělí ve Staříči a v úterý a ve středu v Chlebovicích.

Proberou s nimi jejich konkrétní situaci, seznámí je s nabídkou volných pracovních míst v regionu i v celé ČR, tak aby v ideálním případě vůbec nepřišli do evidence Úřadu práce ČR, ale nastoupili rovnou k novému zaměstnavateli,“ vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Příchozí se také dozvědí, jaká rekvalifikace pro ně bude nejvhodnější, jaké jsou podmínky pro zavedení do evidence ÚP ČR, podrobnosti k programu Outplacement nebo informace o sociálních dávkách a zákonných podmínkách nutných pro jejich přiznání. Na pracovištích OKD budou zástupci ÚP ČR do konce března 2017. Jeho zaměstnanci jsou připraveni podat zájemcům podrobné informace o nástrojích a opatřeních aktivní politiky zaměstnanosti, mimo jiné o podpoře v rámci společensky účelného pracovního místa nebo třeba o příspěvku na dojížďku či přestěhování. Odcházející zaměstnanci OKD se mohou obracet také na kterékoli kontaktní pracoviště ÚP ČR v Moravskoslezském kraji.

Pro zaměstnance, kterým hrozí ztráta zaměstnání, jsou ve výpovědní době nebo patří mezi potenciální zaměstnance nových firem, stejně jako pro nové zaměstnavatele, je určen projekt s názvem Outplacementv MSK. ÚP ČR ho spustil 1. 1. 2017. Je určen pro minimálně 350 klientů z řad cílové skupiny. Jeho hlavním cílem je pomoc zaměstnancům podniků, které prochází strukturálními změnami, a jsou tudíž nuceny své zaměstnance propouštět. V jeho rámci ÚP ČR účastníkům postupně nabídne ucelený komplex poradenských a vzdělávacích aktivit. Například pracovní diagnostiku, pomoc při hledání nového zaměstnání, přípravě na pracovní pohovor, rady při tvorbě životopisu, rekvalifikační kurzy, odborná školení podle požadavků zaměstnavatelů nebo třeba proplacení jízdného či výdajů za lékařskou prohlídku a výpis z rejstříku trestů, které požaduje nový zaměstnavatel. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu ČR.

Zdroj: převzato z portálu www.okd.cz

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-