Jednou z nich je podpora forem flexibilního zaměstnávání. Kdy se klientům nabízí Individuální přístup, poradenství a pomoc při orientaci na trhu práce (kariérové poradenství) a zprostředkování zaměstnání, ale také Rekvalifikace k získání nových dovedností a dále Úhradu cestovních nákladů souvisejících s účastí na aktivitách nebo nákladů na hlídání dětí.
Zaměstnavatelům pak Úřad práce v rámci této activity nabízí mzdový příspěvek na sdílené pracovní místo (§ 317a zákoníku práce), příspěvky na mzdy nových zaměstnanců a také pro udržení stávajících pracovníků v předdůchodovém věku (podpora generační výměny a podpora mezigenerační solidarity na trhu práce) a také Příspěvek na zapracování Pro více informací a kontakty navštivte naše webové stránky, FB profi l @uradprace.cr nebo pište na email flexi@uradprace.cz. Podrobnosti vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00.

Propouštěným zaměstnancům pak slouží pro jejich snadnější uplatnění n trhu práce program Outplacement.

Klientům v této citlivé situaci nabízí Úřad práce nabízí individuální přístup v rámci kterého se jim dostane Poradenství a pomoci při orientaci na trhu práce a pomoci při hledání nového zaměstnání. Připraveny jsou take vzdělávací programy v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti a komunikačních dovedností. Součástí program jsou take rekvalifikační kurzy a vzdělávání. Klientům jsou hrazeny cestovních náklady souvisejících s účastí na aktivitách a náklady na hlídání dětí po dobu účasti na aktivitách. Pro zaměstnavatele je pak připraven příspěvek na mzdu účastníka program novému zaměstnavateli (až 15 tis. Kč měsíčně po dobu až 9 měsíců). Pro více informací a kontakty navštivte naše webové stránky, FB profil @uradprace.cr nebo pište na e-mail outplacement@uradprace.cz. Podrobnosti vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00.

Autor: Petr Holica