Intenzívní, aktivní a koordinovaná spolupráce všech partnerů v oblasti trhu práce a zaměstnanosti, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti Královehradeckého kraje. To je hlavní cíl Paktu zaměstnanosti, který v tomto regionu podepsalo sedm zakládajících členů, včetně Úřadu práce ČR. Společným aktem se tak zavázali k vzájemné spolupráci. Za Regionální radu odborových svazů ČMKOS Královehradeckého kraje pakt podepsal její předseda Vlastimil Skořepa.

Pakty zaměstnanosti mezi sebou uzavírají kraje, krajské hospodářské komory a další subjekty činné na trhu práce, včetně ÚP ČR. V jejich rámci se signatáři zaměřují na komplexní a systémové řešení regionálních problémů. Mezi hlavní výzvy uzavřeného Paktu paradoxně nepatří vysoká nezaměstnanost, ale naopak nedostatek zejména kvalifikované pracovní síly, nesoulad nabídky a poptávky na trhu práce, rostoucí regionální rozdíly či problematika sociálně vyloučených lokalit.

Hlavním posláním Úřadu práce ČR je pomoci lidem k co nejrychlejšímu návratu do zaměstnání. K tomu, aby ta doba byla co nejkratší, je třeba, aby spolupracovali všichni partneři na trhu práce. A je to důležité především v dnešní době, kdy nám roste počet volných pracovních míst v evidenci a zároveň registrujeme vysoký podíl (42,7 %) dlouhodobě nezaměstnaných uchazečů. Naším úkolem je pokusit se obsadit co nejvíce volných míst klienty ÚP ČR. Řízená a účelná koordinace uvnitř regionu je tedy nezbytností,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Pakt umožní řešit situaci na trhu práce v kontextu regionálního rozvoje, ekonomického vývoje, dopravy, bytové politiky nebo třeba školství. A to především prostřednictvím koordinovaných aktivit jednotlivých partnerů, včetně projektů ESF, které realizuje zejména Úřad práce Č R, ale i další subjekty. Ke konci května 2016 činil podíl nezaměstnaných osob v Královéhradeckém kraji 3,9 %. Bez práce bylo v tomto regionu 14 737 lidí. Nejnižší nezaměstnanost v kraji hlásí okres Rychnov nad Kněžnou – 1,9 %, naopak nejvyšší byla na Královehradecku – 4,7 %. Zdejší zaměstnavatelé nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 5 886 volných pracovních míst. Nejčastěji hledali řidiče nákladních vozů, kuchaře číšníky, dělníky, obráběče kovů, nástrojaře nebo seřizovače.

Domníváte se, že Pakt zaměstnanosti pomůže v Královéhradeckém kraji podpořit zaměstnanost?

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.
-lhe-