Jedním z nich je Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI), kdy se klientům nabízí individuální přístup, kariérové poradenství a zprostředkování zaměstnání či rekvalifikace k získání nových dovedností a dále úhradu cestovních nákladů souvisejících s účastí na aktivitách nebo nákladů na hlídání dětí.

Zaměstnavatelé mohou získat:

  • mzdový příspěvek na sdílené pracovní místo (§ 317a zákoníku práce),
  • příspěvky na mzdy nových zaměstnanců a pro udržení stávajících pracovníků v předdůchodovém věku (podpora generační výměny a podpora mezigenerační solidarity na trhu práce)
  • příspěvek na zapracování.

Při propouštění zaměstnanců slouží pro jejich nové uplatnění na trhu práce projekt Outplacement.

Zaměstnavatelům v něm Úřad práce nabízí:

  • pomoc s naplánováním rekvalifikací a vzděláváním zaměstnanců,
  • až 100 % nákladů na mzdy zaměstnanců po dobu jejich účasti na vzdělávání,
  • příspěvek na vzdělávání zaměstnanců ve výši až 85 % nákladů na rekvalifikaci nebo školení,
  • příspěvek na mzdy nových zaměstnanců, a to max. 15 tisíc Kč měsíčně po dobu až 9 měsíců.